Pakolaiskriisi synnyttää tuhansia uusia työpaikkoja Suomeen

Suomessa on tällä hetkellä 144 vastaanottoyksikköä sekä 75 alaikäisyksikköä, joista suurinta osaa hoitaa SPR. Nämä yksiköt ovat työllistäneet noin 1 800 työntekijää.

Johanna Erjonsalo

SPR, Maahanmuuttovirasto ja oikeuslaitokset rekrytoineet jo yli 2 000 uutta työntekijää.

Turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu Suomessa on lisännyt eri viranomaisten ja järjestöjen rekrytointitarvetta. Uutta henkilökuntaa on palkattu erityisesti turvapaikkahakemuksia käsitteleviin Maahanmuuttovirastoon, Helsingin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä vastaanottokeskuksia ylläpitävään Suomen Punaiseen Ristiin.

– Meillä henkilöstömäärä on pian lähes kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna eli helmikuussa se nousee 715:een, tiedottaja Verna Leinonen Maahanmuuttovirastosta kertoo.

Pääosan rekrytoinneista on tehnyt turvapaikkayksikkö, jonne on palkattu määräaikaisia ylitarkastajia ja osastosihteereitä. Turvapaikkayksikkö avaa myös uudet toimipisteet Rovaniemelle ja Vaasaan.

Helsingin hallinto-oikeus puolestaan käsittelee kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden valitukset. Lisääntyneisiin tapausmääriin on varauduttu rekrytoimalla noin 30 henkilöä pääosin vuoden mittaisiin sijaisuuksiin. Uutta väkeä on palkattu sihteerityöhön, hallintoon ja notaareiksi sekä lakimiehiä esittelijöiksi ja tuomareiksi.

– Oikeusministeriö sai lisäbudjetissa turvapaikka-asioihin 7,8 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna tehdään lisää rekrytointeja, joiden määrä riippuu vireille tulevien valitusten määrästä. Tämän hetkinen arvio on noin 100 uutta henkilöä, informaatikko Henna Classen Helsingin hallinto-oikeudesta kertoo.

Kokonaisuutena opettajatarve jää peruskoulun osalta alle sadan.

Eniten uutta henkilökuntaa on palkattu vastaanottokeskuksiin. Suomessa on tällä hetkellä 144 vastaanottoyksikköä sekä 75 alaikäisyksikköä, joista suurinta osaa hoitaa SPR.

– Vastaanottokeskustoimintaan on valtakunnallisesti rekrytoitu yhteensä noin 1 800 työntekijää ja näistä palkkakustannuksista vastaa Maahanmuuttovirasto, tiedotuspäällikkö Outi Pärnänen SPR:stä kertoo.

Suurin osa SPR:n palkkaamista on ohjaajia, mutta uutta työvoimaa on tarvittu myös erilaisiin hallintotehtäviin.

Opetustoimen rekrytointitarve on huomattavasti pienempi kuin vastaanottokeskuksissa. Laskelmien mukaan turvapaikan saavien joukossa on noin 500 peruskouluikäistä lasta, ja oppilaat todennäköisesti sijoittuvat eri puolille maata peruskouluihin yksittäin tai pieninä ryhminä.

– Kokonaisuutena opettajatarve jää peruskoulun osalta alle sadan. Vaativinta tulee olemaan oman äidinkielen ja uskonnon opettajien riittävyys, opetusneuvos Armi Mikkola opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo.

Suomesta haki turvapaikkaa viime vuonna 32 476 henkilöä ja arviolta noin kolmasosa heistä tulee saamaan turvapaikan. Tämä tulee näkymään myös poliisitoiminnassa. Kuluvan vuoden talousarviossa Poliisihallitus sai runsaat yhdeksän miljoonaa euroa turvapaikkatilanteen aiheuttamaan lisäresursointiin.

– Rahoituksesta tälle vuodelle on osoitettu 80 henkilötyövuoden panos eli 4,8 miljoona euroa lähinnä turvapaikkatutkinnan, maasta poistamisen ja rikostorjunnan tehtäviin, poliisijohtaja Jyrki Wasastjerna Poliisihallituksesta kertoo.

Käyttäjän anne.helenius@media.fi kuva
Anne Helenius