KHO:n päätös arvonlisäverosta pelästytti vesiosuuskunnat

LÄNSI-UUSIMAA | Verohallinnon selvityspyyntö ja pyynnön mukana tullut Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vesiosuuskunnan arvonlisäverovelvollisuudesta ovat pelästyttäneet vesiosuuskunnat. Verottaja nimittäin liitti selvityspyyntöönsä KHO:n joulukuussa tekemän päätöksen, jossa todetaan, että osuuskunnalla ei ole oikeutta vähentää viemäriverkoston suunnittelu-, rakennus-, käyttö-ja ylläpitokustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja miltään osin.

Osuuskunnan kannalta kyse kymmenistätuhansista euroista, sillä arvonlisäveroprosentti on kaksikymmentäkolme.

Johtava veroasiantuntija Päivi Taipalus yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksiköstä sanoo, että KHO:n päätöksen osuuskunnalla ei ole arvonlisäverollista myyntiä, ei jätevedenpuhdistuksen eikä veden myyntiä. Tämän vuoksi osuuskunta ei saanut vähentää viemäriverkostoinvestoinnin arvonlisäveroja.

– Vesiosuuskuntien liitolta saamamme tiedon mukaan tällaisia osuuskuntia on vähän, Taipalus sanoo.

Jos osuuskunta myy osakkailleen vettä, verottaja katsoo toiminnan täyttävän arvonlisäverovelvollisuuden kriteerit. Myymisen on kuitenkin oltava sellaista, että se voidaan katsoa liiketoiminnaksi. Tähän riittää esimerkiksi se, että osuuskunta perii vedestä korkeampaa hintaa kuin kaupunki, jolta vesi ostetaan.

Sammatin Myllykylässä toimivan vesiosuuskunnan puheenjohtaja Juha Hanninen sanoo, että KHO:n päätös aiheuttaa muutoksia osuuskunnan rahoitukseen.

– Meillä oli tarkoitus rahoittaa viemäriverkon rakentaminen liittymismaksuina siten, että jokainen osakas olisi ottanut henkilökohtaista lainaa. Meidän on nyt harkittava lainan ottamista osuuskunnan nimiin ja toiminnan rahoittamista vesimaksuilla, Hanninen sanoo.

Hän pitää nyt syntynyttä tilannetta epäoikeudenmukaisena, sillä aiemmin sellaisetkin vesiosuuskunnat, jotka eivät myyneet mitään, katsottiin arvonlisäverovelvollisiksi.

– Laki vaatii meiltä toimia jätevesien puhdistamiseksi ja kun sitten osuuskuntana yritämme niitä tehdä, verottaja muuttaa tulkintaa, Hanninen sanoo.

Jantoniemi-Karnaisen vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Sanfrid Lindblom ymmärtää verottajan näkemyksen.

– Hyväksyn sen osuuskunnan näkökulmastakin. Jos alvia ei makseta, toiminnan pitää olla sellaista, että siinä on liiketoimintariskiä, Lindblom sanoo.

Hänen mukaansa KHO:n päätös koskee osuuskuntia, joilla ei ole aikomustakaan pyörittää varsinaista toimintaa.

– Esimerkiksi meitä KHO:n linjaus ei koske, sillä me harjoitamme liiketoimintaa. Me jälleenmyymme bisnesriskillä vesi-ja viemäritoimintaa, Lindblom sanoo.

Käyttäjän erja.hinkkanen@media.fi kuva
Erja Hinkkanen