A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Meitä kalvaa arvokato

Arvon mekin ansaitsemme, laulettiin kouluissa siihen aikaan kun Suvivirrestä sai laulaa kaikki säkeistöt.

 

Tänään on erittäin vaikeaa määrittää, mitkä ovat suomalaiset perusarvot. Niitä voidaan arvailla, kun seurataan arjen valintoja.

Iäkäs nainen sai sairaskohtauksen leipäjonossa Kuopiossa. Poliisin oli raivattava tietä ensihoitajille, kun jonottajat eivät väistäneet. Oman jonotuspaikan säilyttäminen oli tärkeämpi arvo kuin lähimmäisen hengen pelastaminen.

Moni arvostaa lähiruokaa ja pienpanimojen oluita, mutta vastustaa yksityisyrittäjyyttä terveyskeskuksissa. Onko kyseessä aito arvostus vai suuri ajattelemattomuus?

 

Monikulttuurisuutta pidetään suvaitsevaisena lähimmäisenrakkautena. Samalla on unohdettu, että monikulttuurisuus on historian saatossa menestynyt ainoastaan silloin, kun ihmiset ovat noudattaneet kultaista sääntöä: Tee toiselle sama, mitä toivot itsellesi tehtävän.

Saksalaiset ovat joutuneet myöntämään, että yksipuolinen suvaitsevaisuus on harhaa. Monien maahanmuuttajien uskonnoissa naisen asema on heikko ja sen saksalaisnaiset ovat jo kokeneet seksuaalisena häirintänä.

Liittokansleri Angela Merkel on huolissaan Saksan koululaisten oikeudesta syödä perinneruokaa, sianmakkaraa, kun monet koulut poistavat sianlihan ruokalistoilta muslimien vaatimuksesta.

Kulttuurien yhteentörmäyksestävoidaan puhua, kun maahanmuuttajat ovat totaalisesti hylänneet uuden kotimaansa arvot. Kotoutus on muuttunut ulkoistukseksi, kun Ranskasta, Saksasta, Hollannista, Belgiasta, Tanskasta ja Ruotsista löytyy useita alueita, joita hallitsevat maahanmuuttajien rikollisjengit ja alueilta on löydetty terroristien piilopaikkoja.

Arvokeskustelu ja arvojen kunnioittaminen kuuluvat yhteiskunnan perustaan. Maahanmuuttajilla näyttää olevan paljon arvoja, joista he eivät jousta ja he eivät salli niiden väheksymistä. Sen sijaan kantaväestö joustaa, suvaitsee ja pyrkii sopeutumaan.

Pakolaiskriisin shokin jälkeen on arvioitava, mistä arvoista suomalaiset eivät luovu.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet