Yläkoululaiset ja kapeneva uutisvirta

Yläkouluikäiset nuoret luottavat vahvasti omaan kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta. Tämä selviää Sanomalehtien Liiton teettämässä, Sanomalehtiviikon aluksi julkaistusta tutkimuksesta, jossa selvitettiin miten yläkouluikäiset nuoret arvioivat erilaisten lähteiden luotettavuutta osana netti- ja somearkeaan. Tutkimuksessa selvisi, että tunnettu sanomalehtibrändi ja sanomalehtiformaatti viestivät nuorille luotettavuutta. Luottamus sanomalehtiin on koko väestönkin keskuudessa vahva: 79 prosenttia suomalaisista pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana.

Tätä brändiä yritetään käyttää hyväksi väärin tarkoitusperiin, valeuutisointiin ja piilomainontaan. Nuoret ovat tällöin helppo kohderyhmä – eikä vanhempienkaan medialukutaidoissa aina ole hurraamista. Tutkija Hanna Vesa toteaakin, että nuoren voi olla hyvin vaikeaa erottaa uutista valeuutisesta, jos se sijaitsee sanomalehden näköisessä ympäristössä. ”Uutismainen formaatti ohjaa nuorta luottamaan sisältöön, vaikka se ei olisikaan totta.”

Aikuista tarvitaankin edelleen vahvistamaan nuoren medialukutaitoja. Kuten tutkimuksessakin todetaan, pelkkä oikean ja väärän tiedon, faktojen tunnistaminen ei riitä. Olisi tärkeää huomata myös, mistä asioista uutisoidaan ja miten niistä uutisoidaan. Kouluissa voidaan keskustella uutisten taustoista ja miettiä, mitä muuta aiheesta olisi voinut kysyä ja mitä ehkä jätettiin kertomatta. Miksi juuri tietty aihe nostettiin pääuutiseksi ja toinen jäi pienemmälle huomiolle?

Netti- ja somemaailmassa nuori käyttää toisenlaisia luotettavuuskriteerejä. Jos kyse on yhden henkilön some-profiilista, pidetään tätä sitä luotettavampana, mitä enemmän hänellä on seuraajia tai positiivisia kommentoijia. Somettaja voi nousta vahvaksi mielipidevaikuttajaksi, joka tosiasiassa pääsee edistämään myös omia tavoitteitaan.

Nuoret eivät tutkimuksen perusteella ole itse huolissaan siitä kapea-alaisesta todellisuudesta, jota algoritmein ohjatut somen ja netin päivitykset heille tuovat luettavaksi. Toisin sanoen, mitä enemmän nuori lukee ja jakaa tietyn aihepiirin kirjoituksia, sitä enemmän niitä hänelle myös tarjotaan. Uutisia nuoret lukevat melko vähän. Miten nuoren kapeaa, netin muovaamaa maailmankuvaa voidaan laajentaa, siinä haaste.

Päätoimittaja Päivi Kallo

Tässä blogissa julkaistaan Länsi-Uusimaan päätoimittaja, Päivi Kallon kolumneja.