Kirjoittajavieras

Nuutti Ruotsalainen: Kohti maksutonta koulutusta

Heli Kurimo

Löysin oman helsinkiläisen lukioni opiskelijakunnan arkistosta kuitin annetusta taloudellisesta tuesta. Opiskelija oli pyytänyt opiskelijakunnalta taloudellista apua äidinkielen kurssin teatterimaksua varten. Kurssi oli pakollinen, joten opiskelija tarvitsi tätä taloudellista avustusta. Voimmeko puhua enää tasa-arvoisesta koulutuksesta?

Kansalaisaloite toisen asteen maksuttomasta koulutuksesta etenee eduskuntaan. Tämä on suuri näyttö päättäjille siitä, että nykyinen lainsäädäntö ei takaa opiskelijoille tasa-arvoista opintietä. Jos ylioppilastutkinnon hintalapuksi muodostuu yli 2000 euroa, ollaan todella kaukana siitä tunnetusta “maksuttomasta” koulutuksesta.

Viime vuosina me opiskelijat olemme heränneet ongelmaan. Olemme tulleet pisteeseen, jossa pelkän yksittäisen kurssin hintalapuksi muodostuu jopa yli 30 euroa. Olemme siinä pisteessä, missä opiskelija joutuu pohtimaan taloudellisten varojen riittävyyttä yleissivistävään opetukseen. Suurperheissä tämä on erittäin suuri ongelma. Jotkut oppilaitokset velvoittavat opiskelijoita käyttämään digikirjoja – silloin mahdollisuus myydä käytettyä kirjaa eteenpäin poistuu.

Olemme pitkin vuotta saaneet kuulla tapauksista, joissa valtion myöntämät tuet eivät ole riittäneet lukiokoulutuksen suorittamiseen. Opiskelija on mahdollisesti joutunut ottamaan opintolainaa. Joissain tapauksissa opiskelija on jopa pudonnut toimeentulotuen varaan. Tämän ei tulisi olla hyväksyttävää toisen asteen opinnoissa. Sosiaaliturvan viidakko ei varmasti ole opiskelijalle helppo ratkaisu, kun myös opiskelulle tulisi jäädä aikaa.

Maksuttoman toisen asteen kansalaisaloite sai aikaan mittavan keskustelun, mutta sitä pitää myös tulkita oikein. Aloitteessa vaaditaan tarkkaa selvitystä nykyisen tilanteen helpottamiseksi eikä valmista ratkaisua.

Susanna Koski (kok.) totesi mahdollisuuksien tasa-arvon Suomessa toteutuvan. Tästä voin olla vahvasti eri mieltä. 100 miljoonan euron satsaus tasa-arvoiseen koulutukseen ei ole kuluerä – tämä raha ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa tasa-arvoisen opintien.

NUUTTI RUOTSALAINEN

Kirjoittaja on Nummelta kotoisin oleva 17-vuotias nuori.

Kirjoittajavieras

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet