Kirjoittajavieras

Joona Räsänen: Kolmet vaalit keväälle

Suomessa toimitetaan reilun vuoden aikana kolmet eri vaalit, jos hallituksen maakunta- ja sote-uudistus hyväksytään kesään mennessä eduskunnassa. Maakunta-, eduskunta- ja eurovaalien ajoittuminen lähelle toisiaan on aiheuttanut perusteltua keskustelua vaalien yhdistämisestä. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit eivät kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen vaalien ajankohdista.

Tilanne on hankala erityisesti maakuntavaalien osalta. Ehdokkaiden pitäisi aloittaa vaalityönsä tilanteessa, jossa ainuttakaan maakuntahallintoon liittyvää lakia ei ole eduskunnassa hyväksytty. Yleinen suositus on, että vaaleja koskevien lakien tulisi olla voimassa vuotta ennen vaalipäivää.

Poikkeuksellisen monien vaalien käyminen lähellä toisiaan uhkaa lisätä vaaliväsymystä, joka varmasti myös näkyy äänestysaktiivisuudessa. Tämä on varsinkin uhka maakunta- ja eurovaalien osalta. Pahimmassa tapauksessa heikko äänestysaktiivisuus heijastuu suoraan myös valittavien toimielinten edustavuuteen ja työskentelyyn.

Puolueiden onkin nyt pystyttävä löytämään yhteinen ratkaisu vaalien yhdistämiseksi. Viisainta olisi yhdistää kaikki kolme tulevaa vaalia vuoden 2019 keväälle. Ratkaisu olisi käypä kompromissi tilanteessa, jossa kaikilla puolueilla vaikuttaisi lähtökohtaisesti olevan valmiutta siirtää ainakin joidenkin vaalien ajankohtia.

Maakuntavaalien siirtäminen antaisi lisäaikaa myös sote-uudistuksen eduskuntakäsittelylle. Lisäajan turvin uudistukseen ehdittäisiin tehdä muutoksia, joilla siitä saataisiin edes joiltain osin siedettävä. Tämän luulisi olevan hallituksenkin edun mukaista. Maakuntavaalien ajoittuminen keväälle turvaisi myös paremmat edellytykset kansalaiskeskustelulle maakuntien tulevaisuudesta.

Kansainvälisesti vaalien yhdistäminen ei ole mitenkään poikkeuksellista. Ruotsissa valtiopäivien, maakäräjien ja kuntien valtuustojen jäsenet valitaan samalla toimituksella. Näin voitaisiin toimia meilläkin.

JOONA RÄSÄNEN

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.), Lohja.

Kirjoittajavieras

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet