Kirjoittajavieras

Reijo Perkiömäki: Lohjalla on nyt Yhdistysohjelma

Heli Kurimo

Lohjalla on nyt Yhdistysohjelma, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia, elinvoimaa ja osallisuutta. Sisältö on yhdistysten ja Kaupungin yhteistoiminnan selkiyttämistä. Yhteistoiminnan kulmakiviä ovat periaatteet, rakenteet, toimintamallit ja suunnitelmallisuus sekä jatkuva kehittäminen. Yhteistyö on avointa, vuorovaikutteista, osallistavaa ja säännöllistä.

Ohjelman julkistus oli 15.2.2018 seminaarissa Puu-Anttilassa. Aikaisempien työpajojen suosituimmat aiheet (10) avattiin ryhmissä sisällöllisesti ja valittiin 4 aihetta, joita työstetään ryhmissä kevään ja kesän kuluessa ja tulokset esitellään syksyn Tulevaisuus Yhdessä 6 – seminaarissa 10/2018.

Työryhmäaiheet

A. Yhdistysten taloudelliset toimintaedellytykset ja toiminnan taloudellinen tukeminen – Juha Lemberg. Tämän avauksessa tuli ilmi mm. tarve selkeille avustusperiaatteille ja miten toimintaa arvioidaan, hakemusten selkiyttäminen, uudet rahoitusmahdollisuudet tai tietoa ja ohjausta, talous/tulokset - seuranta näkyväksi, yhdistysten yhteistyö kulujen jakamisessa, omatoiminen yhdistysten yhteistyö, rahoittajat suosivat isompia yhteenliittymiä.

B. Yhdistysten yhteistyön vahvistaminen Kumppanuus ja yhteistyön kehittäminen- Reijo Perkiömäki. Tämän satoa olivat mm. koulutuksia: Yhdistystoiminta, Vapaaehtoistoiminta, Mitä voimme yhdessä tehdä? Voimavarojen yhdistäminen, yhdessä olemme enemmän, myös luopumista, uutta ajattelutapaa, digitaitoja yhdistysaktiiveille, yhteiset tavoitteet, roolit kirkastettava, oppia järjestöyhteistyöstä muualta, yhdessä tekeminen/järjestäminen, vältetään päällekkäisyyksiä ja tiedonkulun vahvistaminen.

C. Asiakaslähtöisyys /Asukaslähtöisyys kaupungin toiminnassa - Taru Rahkama.

D. Alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon lisääminen – Reijo Perkiömäki.

Muita aiheita olivat: Yhdistysten toimitilat ja Uudet rahoitusmallit, Sote-uudistus ja vaikutukset järjestötyöhön, Kaupungin ja yhdistysten verkostoyhteistyö ja sen periaatteet, Maahanmuuttajat ja kotouttaminen, ja Kaupunkilaisten hyvinvoinnin tilan seuraaminen.

Työryhmien kokoaminen on alkanut ja mukaan pääsee ilmoittautumalla kokoajille.

REIJO PERKIÖMÄKI
Kirjoittaja on Apuomena ry:n puheenjohtaja.

Kirjoittajavieras

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet