Kirjoittajavieras

Heidi Himmanen: Kaksikielisyys kuuluu kaikille

Teemu Vestovuo

Olen ylpeä Suomen ja Lohjan kaksikielisyydestä ja toivon, että se elää ja voi hyvin myös tulevaisuudessa. Olen iloinen, että vanhempani antoivat minulle äidin kielen ja isän kielen, ruotsin ja suomen. Minusta on aika murtaa viimeisetkin rippeet maamme kansalliskielten välillä olevasta henkisestä kielimuurista. Meidän ruotsinkielisten on aika ottaa suomenkieliset mukaan kaksikielisyyteen samalla kun vaalimme, että ruotsin kielelle on riittävästi tilaa.

On hienoa, että vanhemmat ja kunnat eivät halua valita pois kouluruotsia maamme hallituksen kielikokeiluissa. On myös hienoa, että Lohjalla A2-kielikokeilussa kiinnostus ruotsin opiskeluun oli niin suuri, että kaikissa kokeilun kolmessa ryhmässä opetetaan nyt ruotsia. Vielä ei ollut varaa lisätä B-ruotsiin niitä oppitunteja, jotka taannoin yläkoulusta vähennettiin, mutta jotka ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta nuorten kielitaito on toimivalla tasolla. Nyt on panostettava koulurakennuksien tervehdyttämiseen.

Mutta kouluruotsi ei yksin riitä. Meidän tulisi tarjota lapsille kontakteja ruotsin kieleen ja mahdollisuus oppia kieltä jo varhain. Ruotsinkieliset kielikylvyt tai -suihkut sekä suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välinen yhteistyö edistäisi tätä. Toivon, että Lohja voisi joskus tulevaisuudessa tarjota kielikylpyä niiden suomenkielisten perheiden lapsille, jotka haluavat antaa lapsilleen lahjana myös ruotsin kielen! Laurentiuskoulussa suomen- ja ruotsinkieliset koulut ja päiväkodit tulevat sijaitsemaan saman katon alla. Pidän tätä enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Samalla on tärkeä vaalia ruotsinkielistä ympäristöä entistä suomenkielisemmässä koulumiljöössä. Kieli on ajattelun väline – siksi on huolehdittava vahvasta koulukielestä.

Ei unohdeta aikuisväestöä. Ruotsinkielisten tuttavien, harrastusten ja kulttuuritapahtumien kautta voi harjoittaa ja ylläpitää kielitaitoaan. Kuka voisi järjestää Lohjalle kielikahvilatapahtumia ruotsiksi?

Kun kaksikielisyydestä tulee luonnollinen osa meidän kaikkien, mutta erityisesti nuorempien sukupolvien arkea, he ymmärtävät sen rikkauden ja pitävät itsestään selvänä, että kaksikielisyyttä tulee vaalia.

HEIDI HIMMANEN

Kirjoittaja on Lohjan RKP:n pj. ja Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen.

Kirjoittajavieras

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet