Huipulla tuulee

Jari Piirainen: Liikunnan ilo on tärkeintä

Olen saanut työskennellä tammikuun alusta alkaen luokanopettajana Haimoon kyläkoulussa Vihdissä. Minulle on suotu opetettavaksi 22 neljännen luokan mukavaa oppilasta, puolet tyttöjä ja toinen puoli poikia. Kuten luokanopettajan työn luonteeseen kuuluu, opetan itse lähes kaikki luokan oppiaineet itse.

Liikuntaa on viikko-ohjelmassa 2 oppituntia (2x45 min.) kaksoistuntina. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että äidinkieltä on 6 oppituntia, matematiikkaa 4 tuntia, englantia 3 tuntia ja käsitöitä, kuvaamataitoa ja ympäristötietoa ja musiikkia kutakin 2 tuntia ja vielä uskontoa/elämänkatsomusta 1 tunti.

Kaikki ovat tärkeitä oppiaineita ja painotuskin varmaan kohdallaan tuntien määrää ajatellen.

Koululiikunnan tuntien puitteissa ei ole juurikaan mahdollisuuksia merkittävien lajitaitojen opettamiseen puhumattakaan huippu-urheiluun tähtäävästä lajiopetuksesta tai harjoittelusta.

Huomioiden oppilaiden erilaiset taustat ja harrastuneisuus, tuleekin koululiikunnassa keskittyä liikunnan keinoin ilon ja riemun tuottamiseen ja positiivisten liikuntakokemusten synnyttämiseen. Samalla opitaan sosiaalisia taitoja ja toisten huomioonottamista.

Pidemmälle ei juurikaan ole mahdollisuuksia. Jatko-opit ja eri lajien lajitaidot opitaan sitten joko omatoimisesti kodin opastuksella ja/tai eri urheiluseurojen harjoituksissa ja kilpailutoiminnassa. Peruskoulun on siis nimensä mukaan tarjottava liikunnan perusteet, joiksi nimenomaan lasken ilon ja riemun hengästymistä ja liikunnan rasitusta unohtamatta.

Merkittävässä roolissa alakoulun oppilaiden päivittäisen liikuntamäärän kokoon saamisessa on välituntiliikunnalla ja koulumatkoilla. Haimoon koulussa onneksi valtaosa lapsista touhuaa aktiivisesti myös välituntien aikana, ja koulumatkoja moni kulkee joko jalan tai polkupyörällä.

Reilun kolmen kuukauden kokemuksella voin sanoa, että toivottavasti kenenkään ilo ja into liikkua ei ole ainakaan sammunut oppilaideni keskuudessa. Jokaisella liikuntatunnilla on jokin erityinen tavoite ja tehtävä, jossa kaikki pääsevät pätemään ja tarvittaessa onnistumaan ilman kilpailun tuomaa painetta.

Tällä tiellä aion jatkaa tulevatkin liikunnan oppitunnit.

Huipulla tuulee

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet