Kirjoittajavieras

Merja Laaksonen: Ikääntymisen iloja ja haasteita Siuntiossa

Heli Kurimo

Siuntiossa äskettäin tehtyyn kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 87 % arvioi kotihoidon henkilökunnan olevan usein tai lähes aina ammattitaitoisia. Lisäksi 96 % oli sitä mieltä, että kotihoidon työntekijät kunnioittavat asiakkaiden tapoja ja tottumuksia vähintään melko usein. Se, että vastaajista 98 % koki saavansa hyvin yhteyden kotihoidon työntekijöihin ja saman verran eli miltei kaikki saivat mielestään hyvää kotihoidon palvelua lähes aina, viestii hyvästä palvelusta.

Pienellä paikkakunnalla sekä asiakkailla että palvelua antavilla on kasvot ja nimet. Toivottavasti näin on myös jatkossa, emmekä sote-uudistusten myötä ajaudu esimerkiksi Helsingin kaltaiseen tilanteeseen, jossa muun muassa kotisairaanhoidon piirissä olleen serkkuni luona kävi vuoden aikana 80 eri hoitajaa – siis 80!

Vanhustenhuollossa on jo pitkään ollut vallalla ajatusmalli, että ikäihmisten on saatava asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kun sitten jossain vaiheessa ”saatava asua” muuttuikin muotoon ”on asuttava”, mentiin hakoteille. Entiset ns. vanhainkodit lakkautettiin ja ympärivuorokautista henkilöstöä edellyttävään tehostettuun palveluasumiseen pääsy edellyttää, että on todella huonossa kunnossa.

Kotona asuminen on toisin sanoen jo pitkään onnistunut vain sen ansiosta, että kotihoito on käynyt auttamassa useita kertoja vuorokaudessa.

Moni tuntee itsensä kotihoitajien käyntien välillä turvattomaksi ja yksinäiseksi. Juuri tässä onkin toinen haastekenttä etenkin pienissä kunnissa. Palvelujen, mukaan luettuna terveydenhoitopalvelujen, läheisyyteen tarvittaisiin kevyemmän palveluasumisen erilaisia muotoja sekä esteettömiä, turvallisia pieniä vuokra- ja omistusasuntoja.

Esimerkiksi yksiöistä on pulaa, vaikka varsin monet ikäihmiset tänä päivänä asuvat yksin ja kuuluvat sukupolviin, joiden eläkkeestä ei makseta suuria vuokria. Saati yksityisiä palveluasumispalveluja. Tässä on haastetta kerrakseen myös Siuntiossa, jossa perusturvan kiinteistökanta vaatii suuria investointeja lähitulevaisuudessa. Samalla tässä on myös suuria mahdollisuuksia, koska tarjolla on myös kaavoituksellista uudisajattelua asumisvaihtoehtojen saralla.

Muutkin Siuntion perusturvan yksiköt saivat asiakaskyselyssä mm. tilahaasteista huolimatta myönteistä palautetta. Erinomaista!

Merja Laaksonen

Kirjoittaja on valtuutettu, kunnanhallituksen puheenjohtaja (r.), Siuntio.

Kirjoittajavieras

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet