Anna Kontula

Hävitetään luokat

Ehdotan, että peruskoulu luopuu luokkatasoista, tai ainakin lisää merkittävästi eri-ikäisten lasten yhteisopetusta.

Uudistus lisäisi koulurauhaa ja opiskelun mielekkyyttä.

Läpi tunnetun historian ovat lapset kasvaneet sisarusten ja muiden eri-ikäisten lasten ryhmissä. Tämä on taannut pehmeän laskun aikuisuuteen.

Aluksi olet joukon pienin ja kaikkien muiden hoidettavana. Vähitellen järjen ja taitojen kasvaessa alat huolehtia itseäsi pienemmistä, samalla kuitenkin säilyttäen turvallisen lapsen roolin suhteessa yhteisön vanhempiin jäseniin.

Nykyinen peruskoulu rikkoo tämän vastuuseen kasvamisen mekanismin.

Kun kukin ikäluokka opiskelee erillään muista, oppilaat pysyvät koko kouluaikansa ”pieninä”.

Ei ole ketään pienempää, jonka viihtyvyydestä ja turvallisuudesta pitäisi isompana huolehtia, tai jolle näyttää esimerkkiä. Ei liioin ketään isompaa, joka toimisi oppaana lapsuuden ja aikuisuuden vaikeassa välimaastossa.

Eri-ikäisten lasten yhteisopetuksesta hyötyisivät erityisesti ne lapset, jotka nyt jäävät luokassaan toistuvasti viimeiseksi.

Siinä missä nykymalli tuottaa heille kokemusta muita heikommasta osaamisesta, yhteisopiskelu siirtäisi näkökulmaa ranking-listoista kunkin henkilökohtaiseen kehitykseen.

Pienempää neuvoessa sitä väkisin huomaa, kuinka paljon on itse oppinut, vaikka tuo oppiminen olisikin sitten käynyt muita samanikäisiä hitaammin.

Kun ensimmäisiä ala- ja yläasteita yhdistettiin, huomattiin, että pienten lasten läsnäolo saa isommat käyttäytymään siivommin välitunneilla.

Teineillä on pääsääntöisesti vahva oikeustaju, johon kuuluu pienempien suojelu (vaikka omanikäisiä tai vuotta nuorempia kiusattaisiinkin).

Lähes kaikissa kouluissa onkin kummitoimintaa, jossa koulun vanhimmat opastavat vastatulleita koulun tavoille.

Nyt olisi aika ottaa seuraava askel ja laajentaa yhteistoimintaa välitunneilta ja teemapäivistä perusopetukseen.

Taitoaineissa yhteisopetusta olisi helppo toteuttaa ja lukuaineistakin löytyy alueita, joissa vanhemmat voisivat kerrata jo aiemmin oppimaansa avustamalla nuorempia.

 

Anna Kontula
Kirjoittaja on sosiologi, kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja kolmen lapsen äiti.

Anna Kontula

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet