Rahan Perässä

Makarovin puheet on ymmärretty täysin väärin

Venäjän yleisesikunnan päällikön armeijakenraali Nikolai Makarovin puheen kärki kohdistui yhteen asiaan: eurooppalaisen yhteistyön torjumiseen.

Makarov kohdisti sanansa sekä Euroopan että Suomen heikkoihin taloudellisiin kohtiin että painotti Venäjän omia arkoja intressejä Euroopassa.

Molempien taustalla ovat talous ja raha. Vaikka kylmän sodan ajasta on siirrytty kylmän rahan aikaan, Venäjä pelkää edelleen enemmän taloudellista kuin poliittista eristämistä. Venäjän talouskasvu on täysin riippuvainen öljyn ja kaasun viennistä.

Euroopan velkakriisin ratkaisuksi on esitetty aikaisempaa tiiviimpää talousunionia, joka sitoisi EU-maat yhä tiukemmilla nyöreillä toisiinsa. Siteiden sinetiksi Venäjä ei halua tiivistä puolustuksellista unionia, jonka aseilla turvattaisiin yhteistä eurovaluuttaa, taloutta ja velkojen maksua. Eurooppalainen puolustus ja eurooppalainen talousintegraatio ovat Venäjän etujen vastaisia.

Mitä syvemmäksi Euroopan velkakriisi on muuttunut, sitä äänekkäämmin euromaat ovat edellyttäneet toinen toisiltaan yhteisvastuuta eli liittoutumista euron, talouskasvun, työllisyyden, elintason ja ennen muuta velkojen maksun turvaamiseksi. Euroopan ja koko lännen velkaongelman ratkaisumallit ovat Venäjän omien tavoitteiden vastaisia. Tämä analyysi on tehty ulkoasiainhallinnon ja Euroopan taloussuhteita hoitavien asiantuntijoiden piirissä. Makarov ei puhunut vain suomalaisille vaan koko Euroopalle.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on valmis harkitsemaan ylivelkaantuneiden euromaiden rahoittamista yhteisvastuullisilla veloilla, mikäli samalla EU tiivistää poliittista, taloudellista ja toiminnallista unioniaan.

Euroopan velkakriisin hoitovälineet ovat toimenpiteitä, jotka kaikki rajaavat Venäjän toimintavapautta länsimarkkinoilta tai edellyttävät, että Venäjä noudattaa nykyistä orjallisemmin lännen kauppapolitiikkaa ja Maailman kauppajärjestön (WTO) vapaakauppasääntöjä.

On hyvin oletettavaa, että Venäjän näkökannat tulevat suoraan tai peitellysti esille kahden viikon kuluttua Pietarin talousfoorumissa, johon myös presidentti Sauli Niinistö osallistuu.

Makarov on kirkas ajattelija

Armeijakenraali Makarovin puheiden on arvioitu olevan tietämättömän ja kylmään sotaan jääneen miehen puheita. Sitä ne eivät missään tapauksessa ole.

Makarov on varmuudella tietoinen pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen puolustuspoliittisesta selonteosta ja hallitusohjelmasta sekä presidentti Niinistön puheista. Niillä ei kuitenkaan ole painoarvoa ja merkitystä Venäjän suurten intressien puolustamisessa.

Venäjä kestää poliittisen eristämisen ilman suurempia sisäisiä haittoja, mutta taloudellinen ulossulkeminen on sille vaaroista suurin.

Makarovin puhe kannattaa lukea uudelleen ja ottaa sen taustaksi eurooppalainen kehityskulku, integraation tihentyminen ja energiamarkkinoiden todellinen mullistus. Makarovin puhe oli kertauskurssi Venäjän intresseistä, joita se tulee puolustamaan.

Kaasuputki menettää merkitystään

Euroopan aikaisemman mahtimiehen Saksan entisen liittokanslerin Gerhard Schröderin johtoajatuksena oli sitoa Venäjä Eurooppaan kaasuputkella eli rahalla.

Siperian kaasuvarojen myyminen Eurooppaan johtaisi pitkäaikaiseen kauppasuhteeseen, jossa toinen osapuoli olisi riippuvainen energiasta ja toinen energiamyynnin rahoista.

Ennen kuin ensimmäinen kaasukuutio ehti virrata Venäjältä Saksaan, maailman maakaasumarkkinat muuttuivat.

Yhdysvalloista löytyneitä jättimäisiä liuskekaasuesiintymiä voidaan hyödyntää kohtuullisen helposti ja edullisesti verrattuna jäätiköiden alla ja valtamerien pohjisa oleviin öljyesiintymiin. Muutama vuosi sitten löydetyt valtavat uudet liuskekaasuesiintymät tekivät Yhdysvalloista kerta heitolla kaasun suhteen energiaomavaraisen ja rannikoille rakennetut maakaasun tuontiterminaalit muutettiin pikavauhdilla vientiterminaaleiksi. Nesteytettyä maakaasua kuljettavat tankkerit alkoivat seilata täydessä lastissa USA:sta muualle maailmaan.

Tämä romutti kaasun hinnan Yhdysvalloissa ja alentaa kaasun markkinahintaa koko maailmassa.

Samalla Euroopan energiariippuvuus Venäjästä liudentuu. Euroopan ja Venäjän välillä oleva energian napanuora ei enää ole myöskään poliittinen väline, jolla Venäjä voisi halutessaan säännellä eurooppalaisten asuntojen lämpötiloja. Kaasuhanojen poliittinen merkitys on hiipumassa.

Viime vuosina Venäjä on useaan kertaan sulkenut Eurooppaan johtavan putken, koska sillä on ollut poliittisia ja taloudellisia ongelmia putken läpikulkumaan, Ukrainan kanssa. Tämän pakotteen merkitys on myös vähentynyt, kun Itämeren kaasuputki avattiin.

Toisaalta Venäjä on solmimassa Itämeren alitse kulkevia kaasutoimituksia paljon suurempaa kaasusopimusta Kiinan kanssa, minkä turvin Venäjä vähentää omaa riippuvuuttaan Euroopan markkinoista. Jättisopimuksen kautta Kiinasta tulisi Venäjän suurin yksittäinen kauppakumppani ohi Saksan.

Vaihtoehdot lisäävät riippumattomuutta

Euroopan poliittinen, taloudellinen ja puolustuksellinen integraatio ei ole Venäjän tavoitteiden ja halujen mukaista. Siksi se käyttää hyväkseen jokaisen tilaisuuden, jossa se voi muistuttaa naapureitaan ja koko Eurooppaa omien etujensa muuttumattomuudesta.

Suomen osallistuminen Islannin ilmapuolustukseen ja Suomen puolustusvälineiden Nato-yhteensopivuuden lisääminen ovat yksittäisiä esimerkkejä siitä, miten eurooppalainen yhteistyö ja keskinäinen riippuvuus lisääntyvät.

Ne ovat kuitenkin vain pieniä pelimerkkejä suuressa pokerissa, jossa eurooppalaisen velkahelvetin ratkominen voi johtaa koko rintaman levyiseen liittoutumiseen.

Mitä tiukemmin Euroopan maat nivoutuvat toisiinsa henkisillä siteillä ja velkapapereilla, sitä vaikeampaa Venäjän on tehdä yksittäisiä sopimuksia ja sitoumuksia esimerkiksi Suomen kanssa. Kiilan iskeminen tiiviiseen integraatioon on vaikeampaa kuin toimia irrallaan toisistaan olevien maiden kanssa.

Kun muut euromaat ovat vastuussa myös Suomen veloista, euronaapureilla on myös syytä yhteisvastuullisesti puolustaa Suomea. Tämä oli keskeinen peruste ja tavoite, miksi Suomi liittyi Euroopan unioniin.

Rahaa puolustetaan aina aseilla

Venäjällä nähdään, että eurooppalaisen talousunionin tiivistyminen johtaa kiihtyvällä vauhdilla yhteiseen eurooppalaiseen puolustukseen.

Yhteistä eurorahaa ja yhteisvelkojen takaisinmaksun edellytyksiä puolustetaan yhteisin asein ja ohjuksin. Kun unionilla on jotakin arvokasta, sen varalle ollaan valmiita luomaan myös turvaverkkoja ja –muureja.

Tämä kehitys ei ole Venäjälle mieluinen suunta, sillä sen seuraaminen merkitsisi eurooppalaisten arvojen, kansalaisvapauksien ja kaupallisten toimintatapojen hyväksymistä. Venäjällä se koetaan maan itsemääräämisoikeuden kaventamiseksi, mikä isovenäläisen ajattelun mukaan on Venäjän suurvalta-aseman horjuttamista. Presidentti Vladimir Putinin päätavoitteena on Venäjän kansainvälisen aseman palauttaminen Neuvostoliiton loistoaikojen tasolle.

Rahan Perässä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet