Pakolaiskriisi synnyttää tuhansia uusia työpaikkoja Suomeen

Suomessa on tällä hetkellä 144 vastaanottoyksikköä sekä 75 alaikäisyksikköä, joista suurinta osaa hoitaa SPR. Nämä yksiköt ovat työllistäneet noin 1 800 työntekijää.

Johanna Erjonsalo

SPR, Maahanmuuttovirasto ja oikeuslaitokset rekrytoineet jo yli 2 000 uutta työntekijää.

Turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu Suomessa on lisännyt eri viranomaisten ja järjestöjen rekrytointitarvetta. Uutta henkilökuntaa on palkattu erityisesti turvapaikkahakemuksia käsitteleviin Maahanmuuttovirastoon, Helsingin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä vastaanottokeskuksia ylläpitävään Suomen Punaiseen Ristiin.

– Meillä henkilöstömäärä on pian lähes kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna eli helmikuussa se nousee 715:een, tiedottaja Verna Leinonen Maahanmuuttovirastosta kertoo.

Pääosan rekrytoinneista on tehnyt turvapaikkayksikkö, jonne on palkattu määräaikaisia ylitarkastajia ja osastosihteereitä. Turvapaikkayksikkö avaa myös uudet toimipisteet Rovaniemelle ja Vaasaan.

Helsingin hallinto-oikeus puolestaan käsittelee kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden valitukset. Lisääntyneisiin tapausmääriin on varauduttu rekrytoimalla noin 30 henkilöä pääosin vuoden mittaisiin sijaisuuksiin. Uutta väkeä on palkattu sihteerityöhön, hallintoon ja notaareiksi sekä lakimiehiä esittelijöiksi ja tuomareiksi.

– Oikeusministeriö sai lisäbudjetissa turvapaikka-asioihin 7,8 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna tehdään lisää rekrytointeja, joiden määrä riippuu vireille tulevien valitusten määrästä. Tämän hetkinen arvio on noin 100 uutta henkilöä, informaatikko Henna Classen Helsingin hallinto-oikeudesta kertoo.

Kokonaisuutena opettajatarve jää peruskoulun osalta alle sadan.

Eniten uutta henkilökuntaa on palkattu vastaanottokeskuksiin. Suomessa on tällä hetkellä 144 vastaanottoyksikköä sekä 75 alaikäisyksikköä, joista suurinta osaa hoitaa SPR.

– Vastaanottokeskustoimintaan on valtakunnallisesti rekrytoitu yhteensä noin 1 800 työntekijää ja näistä palkkakustannuksista vastaa Maahanmuuttovirasto, tiedotuspäällikkö Outi Pärnänen SPR:stä kertoo.

Suurin osa SPR:n palkkaamista on ohjaajia, mutta uutta työvoimaa on tarvittu myös erilaisiin hallintotehtäviin.

Opetustoimen rekrytointitarve on huomattavasti pienempi kuin vastaanottokeskuksissa. Laskelmien mukaan turvapaikan saavien joukossa on noin 500 peruskouluikäistä lasta, ja oppilaat todennäköisesti sijoittuvat eri puolille maata peruskouluihin yksittäin tai pieninä ryhminä.

– Kokonaisuutena opettajatarve jää peruskoulun osalta alle sadan. Vaativinta tulee olemaan oman äidinkielen ja uskonnon opettajien riittävyys, opetusneuvos Armi Mikkola opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo.

Suomesta haki turvapaikkaa viime vuonna 32 476 henkilöä ja arviolta noin kolmasosa heistä tulee saamaan turvapaikan. Tämä tulee näkymään myös poliisitoiminnassa. Kuluvan vuoden talousarviossa Poliisihallitus sai runsaat yhdeksän miljoonaa euroa turvapaikkatilanteen aiheuttamaan lisäresursointiin.

– Rahoituksesta tälle vuodelle on osoitettu 80 henkilötyövuoden panos eli 4,8 miljoona euroa lähinnä turvapaikkatutkinnan, maasta poistamisen ja rikostorjunnan tehtäviin, poliisijohtaja Jyrki Wasastjerna Poliisihallituksesta kertoo.

Käyttäjän anne.helenius@media.fi kuva
Anne Helenius

Kommentit (5)

Kommentit

Asiaa on vähätelty, turvapaikkabisnekseen on keinotekoisesti synnytetty älytön määrä hyväpalkkaisia työpaikkoja, joiden PALKAT MAKSAMME ME VERONMAKSAJAT, SINÄ ja MINÄ. Eli nämä työpaikat eivät tuota mitään, mutta syövät valtion varoja, jotka tulevat olemaan sitten pois muista asioista, kuten vaikkapa nyt terveydenhuollosta ja eläkeläisiltä.

Kepardi73

Hyvä, että toimittaja on asiaa selvittänyt. Yllättävää, että kysymys on vuosikymmeniä maahanmuuton parissa virkamiehenä rikastuneelle tohtorisnaiselle epämieluisa: "eikä ministeriön intressissä ole mitään syytä lähteä tuontyyppisiä laskelmia tekemään, kehittämispäällikkö Annika Forsander sanoo."
On hyvä, että suomalaiset saavat työpaikkoja edes määräajaksi. Ja luonnollisesti veronmaksajat nämä palkat ja kulut maksavat. Niinpä nyt pitää varmistaa, että turvapaikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset tulevat katettua mm. hyödyntämällä heidän työvoimaa.

Erityisesti toivon kaikkien viime vuosina työvoimapulaa hokeneiden tarttuvan nopsaan toimeen ja työllistävän myös turvapaikan saaneita, jotta nämä pääsevät maksamaan takaisin yhteiskunnalle aiheuttaneensa kustannukset.

Panem et Circenses

En usko suomalaisten yksinkertaisuuteen että tälläinen keinotekoinen uskottelu uusista työpaikoista menisi läpi. ,kuitenkin nämä uskottelijat itse uskovat sokeasti läpinäkymättömyyteen. Nämähän ovat pakkotyöpaikkoja joka on ylimääräinen valtionvelka ja kuntaveron nosto. Mutta kuitenkaan suurimmat työvoimapulayritykset SPR ja YLE ei ole palkannut itse ainoatakaan maahanmuuttajaa eikä näin tee, vaan työntävät heitä muiden ongelmaksi. Lisäksi SPR aktivoi näitä miehiä myös " omalla perinteisellä keinolla". Häpeämätöntä toimintaa. Uskon tälläisen toiminnan lisäävän vihaa, rasismia Ja jotain peruuttamatonta.

petwise

Työ ja elinkeinoministeriö ei suostu tekemään minkäännäköistä tutkimusta koska se ei ole suotavaa. Jos näin tekisi ja tulos olisi kovin myönteinen niin tämä olisi tietenkin lottovoitto näille maahanmuuttajamiehille jotka ovat kymmenen vuoden päästä kun ovat oppineet kielen jo työelämäkaaren ikäpuolella. Mutta maalaisjärki kuitenkin estää tämänkaltaiset tutkimukset. Suomesta ovat jo poistuneet melkein kokonaan sellaiset työpaikat joissa ei vaadita ammattikoulutusta, Jopa siistijöillä on ammatillinen koulutus. Työperäisellä maahanmuutolla ei tarkoitettu tuottamatonta työtä. dominoefekti pysähtyy siihen asetettujen palikkojen määrään, palikoita ei ole olemassa kuin kaksi. taskusta taskuun vaihdettu raha ei ole tuottavaa millään mittarilla asetettuna.

petwise

Uutinen on sinänsä oikea. Pulma on vain se, että nämä 2000 rekrytoitua eivät tee mitään tuottavaa työtä. Pelkästään palkkakuluina tuon työntekijämäärän kustannus on vuositasolla luokkaa 100 000 000 (sata miljoonaa) €, joka on siis yhtisestä veropotista pois. Olisi kiinnostavaa tietää, millä kriteereillä nämä ylitarkastajat ja osastosihteerit on valittu uusiin pesteihinsä. Onko joku jossain nähnyt työhönhakuilmoituksia?

Timo Salminen