Pääministeri Marin on ohjeistanut covid 2019 -koordinaatioryhmää antamaan kaiken tiedon, joka ei ole salassa pidettävää

Koordinaatioryhmä on käsitellyt kokouksissaan esimerkiksi suojavarusteiden saatavuutta. Tommi Anttonen / LEHTIKUVA

STT

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kehottaa luovuttamaan ne koronakoordinaatioryhmän tiedot, jotka eivät ole salassa pidettäviä.

Hän kertoo Twitterissä keskustelleensa valtiosihteeri Mikko Koskisen kanssa tietopyynnöistä, jotka ovat koskeneet Koskisen johtamaa koronakoordinaatioryhmää. Marinin mukaan kaikki sellainen tieto, joka ei ole salassa pidettävää, tulee julkaista.

– Valtioneuvosto on linjannut 6.5. antamassaan periaatepäätöksessä, että kaikki päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tulee julkaista, Marin tviittaa.

Marinin näkemys liittyy STT:n uutiseen, jossa kerrottiin valtioneuvoston kanslian salaavan koronakoordinaatioryhmän asiakirjat lukuun ottamatta esityslistoja.

STT oli pyytänyt asiakirjoja käyttöönsä julkisuuslain perusteella.

Valtioneuvoston kanslia perusteli salaamista sillä, että koordinaatioryhmää ei olisi asetettu julkisuuslaissa tarkoitetulla tavalla hoitamaan itsenäisesti tiettyä tehtävää.

Hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mukaan kyseessä on viranomaistoimintaa ja sen pitäisi noudattaa julkisuuslakia.

Koordinaatioryhmä on käsitellyt kokouksissaan esimerkiksi suojavarusteiden saatavuutta, testauskapasiteettia, lentokenttien tilannetta, länsirajan tilannetta ja Uudenmaan sulkemista.

Mäenpää perehtyi STT:n asiakirjapyyntöihin ja niihin annettuihin vastauksiin. Hänen mukaansa esityslistassa mainittujen katsausten pitäisi lähtökohtaisesti olla julkisia.

– Ellei siellä olisi jokin tieto, joka liittyisi turvallisuussuunnitelmaan tai tämän tyyppiseen, mutta se on hyvin epätodennäköistä.

"Tietopyyntö olisi pitänyt käsitellä avoimuuden näkökulmasta"

Koordinaatioryhmän puheenjohtaja Koskinen sanoo STT:lle, että jatkossa valtioneuvoston kanslia tulee päätöksellä antamaan pyynnöstä koordinaatioryhmälle osoitettuja asiakirjoja. Hänen mukaansa siten edistetään valmistelun avoimuutta koordinaatioryhmässä.

– Kun tietopyyntöjä koordinaatioryhmää koskien tulee, asianomaisessa ministeriössä valmistellut asiakirjat luovutetaan, elleivät ne ole salassapidettäviä.

Koskinen sanoo aiemmin tänään ohjeistaneensa koordinaatioryhmän sihteeri Taina Kulmalaa ja alivaltiosihteeri Timo Lankista asiasta.

Lankinen ja Kulmala ovat henkilöt, jotka aiemmin tekivät sen päätöksen, ettei koordinaatioryhmässä käsiteltyä materiaalia anneta esityslistoja lukuun ottamatta. Myös Koskinen näki päätöksen ennen kuin se annettiin.

Koskisen mukaan tuolloin ei käyty keskustelua siitä, voitaisiinko ryhmän materiaalia luovuttaa, vaikka katsottaisiin, ettei niitä olisi pakko julkisuuslain perusteella antaa.

– Sen päätöksen valmistelussa lähtökohta oli se, että arvioidaan nimenomaan siihen tietopyyntöön liittyen sitä, että onko julkisuuslain perusteella annettava näitä aineistoja kokonaisuudessaan käytettäväksi, hän sanoo.

Koskinen sanoo, että nyt jälkikäteen arvioiden tietopyyntöä olisi pitänyt käsitellä siitä näkökulmasta, että hallitus on korostanut tiedon julkisuutta ja avoimuutta erityisesti poikkeusoloissa.

Koskinen arvioi, että ryhmässä käsitellyt salassapidettävät asiat liittyvät todennäköisesti kansalliseen turvallisuuteen ja varautumiseen, esimerkiksi suojainvälinetilanteeseen.

"Koordinaatioryhmä on viranomaistoimintaa ja sen pitäisi noudattaa julkisuuslakia"

Valtioneuvoston kanslian STT:lle aiemmin antaman päätöksen mukaan Koskisen johtamaa covid 2019 -koordinaatioryhmää ei ole asetettu julkisuuslaissa tarkoitetulla tavalla hoitamaan itsenäisesti tiettyä tehtävää, joten sen asiakirjat eivät ole julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Professori Mäenpää on eri linjoilla.

– En näe, että se ryhmän erikoislaatuisuus tässä olisi erityisen olennainen tekijä. Kyllä se on viranomaistoimintaa ja kyllä siinä pitäisi julkisuuslakia noudattaa, hän sanoo.

Valtioneuvoston kanslia lisää vastauksessaan, että vaikka koordinaatioryhmä katsottaisiin julkisuuslaissa tarkoitetuksi itsenäiseksi viranomaiseksi, sen asiakirjat olisivat kuitenkin viranomaisen sisäisen työskentelyn asiakirjoja, eikä niihin sovelleta julkisuuslakia. Vaikka koordinaatioryhmän rakennelma on Mäenpään mukaan vähän erikoislaatuinen, se ei voi toimia julkisuutta rajoittavasti.

– Kun ottaa huomioon käsiteltävän asian luonteen, ei se nyt pelkästään ole sisäiseen käyttöön, vaan sillä on huomattavaa merkitystä viranomaisen jatkotoiminnan kannalta, hän sanoo.

Valtioneuvoston kanslia ei luovuttanut pyydettyjä pöytäkirjoja ja aineistojen muistioita. Vastauksesta ei käy ilmi millaisia asiakirjoja on olemassa.

Koordinaatioryhmä koostuu kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköistä. Mukana ryhmässä ovat Koskisen ohella myös valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, yksikön päällikkö Heikki Hovi sekä THL:n johtaja Mika Salminen.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on viedä toteutukseen valtioneuvoston tekemät päätökset koronavirusepidemian hillitsemiseksi ja koordinoida ministeriöiden välistä yhteistyötä.

"Tämäntyyppisiin asioihin julkisuuden nimenomaan pitäisi ulottua"

Mäenpään mukaan on paljon oikeuskäytäntöä, jossa peruslähtökohtana on nimenomaan se, että sisäistä työskentelyä pitää tulkita suppeasti.

– Jos kyseessä on asiakirja, jolla ei ole mitään vaikutusta, se saattaa olla sisäinen asiakirja, mutta nämä asiakirjat eivät todennäköisesti ole sellaisia, joilla ei ole mitään vaikutusta.

Mäenpää lisää peruskuvion olevan se, että viranomaiset käsittelevät koko valtakunnan ja kaikkien ihmisten kannalta ratkaisevan tärkeitä asioita, joten ei voi mitenkään ajatella, että asioiden käsittely jäisi julkisuuden ulkopuolelle.

– Julkisuuslain perushenki on, että tämäntyyppisiin asioihin julkisuuden pitäisi nimenomaan ulottua.

STT pyysi koordinaatioryhmän lisäksi myös covid 2019 -operaatiokeskuksen kokousten esityslistoja, pöytäkirjoja ja aineistojen muistioita. Niitä ei kuitenkaan luovutettu, sillä valtioneuvoston kanslia katsoo, että operaatiokeskus on viranomaisen sisäistä työskentelyä tukeva toiminto, joka on luonteeltaan koordinoiva. Valtioneuvoston kanslia lisäksi lisää, että koska operaatiokeskuksen toiminnassa ei käytetä asialistoja, pöytäkirjoja eikä näihin liitettyjä aineistoja muistioineen, niistä ei ole annettavissa tietoja.

Poliitikot ihmettelivät tapahtunutta

Hallituspuolue vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari hämmästeli syntynyttä tilannetta jo lauantaina aamupäivällä Twitterissä ja kysyi, miten tämä asia voi olla näin vaikea.

– Hallitus on selkeästi linjannut, että kaikkien koronapäätöksentekoon liittyvien asiakirjojen ja materiaalin on oltava julkista, ellei salaamiseen ole erityistä perustetta, hän kirjoitti.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen puolestaan ihmetteli niin ikään tviitissään, miksi hallitus antaa pimittämisen jatkua viikko toisensa jälkeen.

– Asiakirjojen (professorin mukaan perusteeton) salaaminen ei lisää luottamusta.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo puolestaan huomautti, että puheet ja teot ovat taas kerran pahasti ristiriidassa.

"Julkisuuslain selkeä deadline-sääntely on jäänyt melkoisen kuolleeksi kirjaimeksi"

STT:n on tehnyt koronaan liittyen useita asiakirjapyyntöjä valtioneuvoston kansliaan, sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), joista osaan ei ole vastattu lain edellyttämässä kahden viikon määräajassa. STT on esimerkiksi 29. huhtikuuta pyytänyt THL:ltä tietoa siitä, mille viranomaisille ja milloin se on toimittanut ennusteita ja mallinnuksia.

STT on saanut ainoastaan kuittauksen THL:n kirjaamosta, että pyyntö on tullut perille.

Lain mukaan viranomaisen on käsiteltävä asiakirjapyyntö viivytyksettä. Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa asiakirjapyynnön saamisesta. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai pyyntö muutoin edellyttää viranomaiselta tavanomaista suurempaa työmäärää, tieto on annettava viimeistään kuukauden kuluessa asiakirjapyynnön saamisesta.

Mäenpään mukaan yleisesti ottaen tuntuu siltä, että julkisuuslain selkeä deadline-sääntely on jäänyt melkoisen kuolleeksi kirjaimeksi.

– Viranomaiset eivät ainakaan hankalissa tilanteissa noudata sitä, eikä siihen laillisuusvalvojallakaan ole kovin vahvaa puuttumiskäytäntöä, hän sanoo.

Mäenpään mukaan on ymmärrettävää, että viranomaisilla on työpaineita, mutta se ei voi olla mikään yleispätevä perustelu sille, ettei määräaikoja noudateta.

VNK panttasi Hetemäen raportin julkistamista

Keskustelua on aiheuttanut myös se, että valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman exit- ja jälleenrakennustyöryhmän ensimmäisen vaiheen raportti julkaistiin vasta, kun hallitus oli tehnyt sen pohjalta päätöksiä. Siinä käydään läpi muun muassa koronakriisin vaikutuksia ja suunnitelmaa Suomen hybridistrategiaksi.

STT pyysi raporttia jo ennen hallituksen neuvotteluita, mutta silloin sitä ei annettu. Sen käyttötarkoitukseksi kerrottiin "tukea hallituksen päätöksentekoa koronavirukseen liittyvien rajoitus- ja ehkäisytoimien osalta".

Julkisuuslain mukaan tutkimus, tilasto tai niihin verrattavissa oleva selvitys tulee julkiseksi, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Laissa todetaan erikseen, että selvitys tulee myös silloin julkiseksi, vaikka se liittyisi keskeneräiseen asiaan.

Mäenpää katsoo, että on ihan selvää, että raportin pitäisi tulla julkiseksi, kun siihen on kirjoitettu viimeinen piste ja se on luovutettu valtioneuvostolle.

– On ihan selvä, että kun se on koko yhteiskunnan kannalta niin merkittävä, se on selvitys, joka tulee julkiseksi silloin kun se on valmistunut käyttötarkoitukseensa. Ei siihen perustuva päätöksenteko ole sen julkisuuden kannalta ratkaisevaa, hän sanoo.

Mäenpää pitää erittäin isona asiana sitä, että merkittävä selvitys piilotettiin julkisuudelta, vaikka kyse olikin vain päivistä.

Oikeuskansleri haluaa selvityksen aiemmasta tietojen panttaamisesta

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen selvittävät paraikaa julkisuuslain noudattamista koronavalmistelussa ja -päätöksenteossa.

He ovat tehneet selvityspyynnöt sosiaali- ja terveysministeriölle ja THL:lle.

Oikeuskansleri oli kiinnittänyt huomiota siihen, että lehtitietojen mukaan ministeriö oli katsonut, ettei tietoja ole voinut antaa julkisuuteen ennen päätösten tekemistä.

Apulaisoikeuskansleri kirjoittaa selvityspyynnössään, että THL:n mallinnusten ja siten ihmisten oikeuksiin voimakkaasti vaikuttavien toimenpiteiden perusteena olevia parametreja, taustaoletuksia ja laskelmia ei ollut julkaistu kaikilta osin eikä niistä siten ole voitu käydä julkista keskustelua.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Etusivulla nyt

 1. Ravintolat ja kahvilat saivat avata ovensa maanantaina – moni lohjalaisyrittäjistä hakee lisätilaa terasseista
 2. Lohjalle valittu uusi kaupunkisisältöjohtaja – Merja Lonkainen uskoo yksiköiden väliseen yhteistyöhön palvelujen kehittämisessä
 3. Lohjalle uusi pyöräilytapahtuma heinäkuulle –  Kuuden kylän kierros -tapahtuma tutustuttaa Lohjaan ja alueen yrityksiin
 4. Viimeisissä kuntaliitoksissa valuvika – 85 vuotta täyttävän Pekka Myllyniemen mielestä Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kanssa tehtyjä liitoksia ei ole saatu toimimaan
 5. Monipuoliset kunnostustyöt jatkuvat Paikkarissa – torpan ympäriltä on kaadettu puita ja kesäkuusta alkaen laitumia hoitaa lammaskatras
 6. Uutissuomalainen: Yli puolet aikoo lomamatkustella vähintään tavalliseen tapaan muihin maakuntiin
 7. USU-gallup: Intoa kotimaanmatkailuun riittää epidemiasta huolimatta – "Toivottavasti tällainen mieliala jatkuu"
 8. Meksiko ylitti 10 000 koronakuoleman rajan
 9. Brasiliassa jalkapalloseuran 16 pelaajaa antoi positiivisen koronatestituloksen
 10. Trump uhkaili kutsuvansa armeijan laittamaan mellakat kuriin – rinnasti mellakoitsijat terroristeihin
 11. Britannian ja EU:n neuvottelut jatkuvat tänään, asialistalla kauppasuhteita ja kalastusta
 12. George Floydin virallinen kuolinsyy vaihtui poliisien aiheuttamaksi tukehtumiseksi
 13. Pörssikurssit nousivat Yhdysvalloissa mellakoinnin keskellä
 14. Mielipide: Valtuustopäätöksiä puutteellisilla tiedoilla
 15. New York Times: Uusi ruumiinavausraportti vahvistaa George Floydin tukehtuneen kuoliaaksi

Näytä lisää

Luetuimmat

 1. Mustasukkaisuusdraama ajoi veritekoon Lohjalla: "jos joku mun kavereista koittaa sua mä tapan sen"
 2. Lohjalle uusi pyöräilytapahtuma heinäkuulle –  Kuuden kylän kierros -tapahtuma tutustuttaa Lohjaan ja alueen yrityksiin
 3. Mies hakattiin halolla Salossa – iskut päähän ja ympäri kehoa veivät sairaalaan tutkittavaksi
 4. Viimeisissä kuntaliitoksissa valuvika – 85 vuotta täyttävän Pekka Myllyniemen mielestä Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kanssa tehtyjä liitoksia ei ole saatu toimimaan
 5. Syyttäjä: United Brotherhoodin johtaja hankki bulvaanijärjestelyin kiinteistön Porvoosta ja nimesi sen itsensä mukaan
 6. Ravintolat ja kahvilat saivat avata ovensa maanantaina – moni lohjalaisyrittäjistä hakee lisätilaa terasseista
 7. Lohjalle valittu uusi kaupunkisisältöjohtaja – Merja Lonkainen uskoo yksiköiden väliseen yhteistyöhön palvelujen kehittämisessä
 8. Superpesis Oy:n alasajo pienensi rajusti Pesäpalloliiton tilinpäätöksen ylijäämää
 9. Lohjan uimarannat siivottu, Liessaari sai uudet pukukopit – bajamajoissa käsidesit, mutta erillistä koronaohjeistusta rannoilla ei ole
 10. Monipuoliset kunnostustyöt jatkuvat Paikkarissa – torpan ympäriltä on kaadettu puita ja kesäkuusta alkaen laitumia hoitaa lammaskatras
 11. Neidonkeidas aukeaa tauon jälkeen maanantaina – kerralla sisään pääsee enintään 80 uimaria
 12. Kesämusiikkia Vihdin kirkossa – livestriimaus verkossa
 13. Tekstiviestit: Hölmölästä terkut
 14. Kuusi kuntaa ylitti kriisikuntarajat – arviointimenettely aloitetaan elokuussa yhdessä uudessa kunnassa
 15. Lohjan Yhteislyseon lukiosta valmistuneet ylioppilaat julkistettiin, katso nimet tästä

Näytä lisää

Tilaa uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.