Vaalikynä: Suomi tarvitsee uskottavan ja tasa-arvoisen kansallisen puolustuksen

Historiamme on osoittanut ja maantieteellinen sijaintimme siitä muistuttaa: Meidän suomalaisten on itse huolehdittava Suomen puolustuksesta tiukan paikan tullen.