Mielipide: Teen tulvantorjuntaohjelmaa Enäjärvelle

Alkuvuonna Salon–Lohjan Enäjärvellä oli tulva. Teen kansalaistyönä tulvantorjuntaohjelmaa, jotta tulevaisuudessa vahingoilta vältyttäisiin. Otan mielelläni vastaan ideoita.