Kirjoittajavieras Vesa Heikkonen: Jätehuoltoa poikkeusoloissa

Jätehuolto kuuluu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiin aloihin. Kunnallisia jätehuoltoyhtiöitä koskee valmiuslaissa asetettu velvollisuus laatia valmiussuunnitelma poikkeusolojen varalta. Rosk’n Rollilla, kuten muissakin kuntien jätelaitoksissa, on harjoiteltu valmiutta poikkeusoloihin useaan kertaan laajoissa valmiusharjoituksissa. Yhtiön toimitusjohtaja ja valmiuspäällikkö ovat olleet mukana kunnan johtokeskuksessa simuloimassa yhteiskunnan toimintaa erilaisissa poikkeustilanteissa. Harjoituksissa on käyty läpi mm. toimintaa valtakunnanlaajuisten sähkökatkosten ja poikkeuksellisten luonnonilmiöiden aiheuttamissa olosuhteissa. Harjoituksia on koordinoinut alueellisen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja yhdessä kuntajohdon ja eri toimialojen edustajien kanssa.