Oli hienoa ja turvallista kasvaa Paloniemessä

Reijo Siltasaari.