Kirjoittajavieras Vesa Heikkonen: Jätehuollon päästöt vähenevät

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2019 noin 53 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv). Tästä määrästä jätehuoltosektorin osuus oli noin 1,7 miljoonaa t CO2-ekv. Merkittävin päästöjen tuottaja oli energiasektori noin 40 miljoonan tonnin CO2-ekv määrällä.