Nummenkylään viritteillä metallin kierrätyspuisto – kaava nähtäville

Nummenkylässä Lohjan ja Vihdin rajalla sijaitsevan Hevoskallion alueen Talkoomäen asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.