Riidattomat velkomisasiat keskitetään

Riidattomien velkomisasioiden käsittely keskitetään 1.9. alkaen Suomessa yhdeksään käräjäoikeuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden asioiden käsittely Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa lakkaa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee 1.9. lukien paitsi oman tuomiopiirinsä myös Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin alueen asiat.