100 wuoden takaa: Kahwikeinottelu on taas alkanut

Waikka maassa pitäisi tällä hetkellä olla melkoisia määriä kahwia, on se kuitenkin wiime päiwinä melkein kokonaan häwinnyt kaupoista ja missä sitä on ollut saatawissa, on siitä kaikista hintamääräyksistä huolimatta kiskottu n. 40 mk. kilolta. Kahwin häwiäminen kaupasta lienee tapahtunut keinottelu- ja mielenosoituksellisessa tarkoituksessa sen johdosta, että wiime aikoina ei ole myönnetty yksityisille uusia kahwintuontilupia. Waltio on nimittäin tilannut suuremman määrän kahwia, jonka hinnaksi tulee 16-17 mk. kilolta. Sitä wäliaikaa, joka kuluu waltion kahwin maahan saapumiseen, koettawat kahwikeinottelijat nyt käyttää hywäkseen, piilottamalla kahwit ja kohottamalla sen awulla hintoja.