100 wuoden takaa: Wihdistä. Pitäjämäen-Ojakkalan rautatien hanke

Walmistawia toimenpiteitä. Kuten tunnettua, on herätetty kysymys normaaliraiteisen yhdysradan rakentamisesta Pitäjänmäen asemalta rannikkoradan Ojakkalan pysäkille Hangon radalla. Tämän johdosta on senaatin kulkulaitostoimituskunta tiedustellut, eikö Helsingin kaupunki tahtoisi wielä tänä kesänä tutkituttaa mainitun ratasuunnan sekä laatia täydellisen ehdotuksen rautatien rakentamisesta. Kaupungin yleisten töiden lautakunta, jonka lausuntoa asiasta on pyydetty, on katsonut tarpeelliseksi tutkimuksen toimeenpanemisen kahdella, mahdollisesti kolmella eri suunnalla ehdotettua yhdysrataa warten.