Pienten pohjavesien pinnat laskeneet keskiarvojen alapuolelle – "matalia kaivoja voi olla kuivina jo nyt"

Pienissä pohjavesimuodostumissa pinta on laskenut, mutta suuret muodostumat ovat SYKE:n mukaan yhä lähellä keskimäräistä. Heli Nurmi

LÄNSI-UUSIMAA | Suomen ympäristökeskuksen mukaan rannikolla sekä maan lounais- ja keskiosissa pohjavedet ovat monin paikoin laskeneet jo 5-40 senttiä ajankohdan keskiarvoja alemmas. Tämä koskee pieniä pohjavesimuodostumia. Suurissa muodostumissa pinnat ovat yhä vähintään keskimääräisellä tasolla.