Monilokerokokeilusta kannustavia tuloksia

LÄNSI-UUSIMAA | Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelujen monilokerokeräyksen tutkimus on loppumassa. Ympäristöministeriön tukemassa tutkimuksessa tutkittiin kotitalouksien kierrätysasteen nostamista monilokerokeräyksellä.