Näin paljon alle 35-vuotiailla on keskimäärin varallisuutta – yllätkö samaan?

Näin varallisuus jakautuu ikäryhmittäin Suomessa. Tilastokeskus

Suomalaisten kotitalouksien yleisin varallisuuden määrä, eli niin sanottu varallisuuden mediaani on 107 200 euroa.