Suosituissa mökkikunnissa ei veroteta minimin mukaan

Suomen suosituimmat mökkikunnat keräävät mökkiläisiltä kiinteistöveroa 1,03–1,8 prosenttia. Kunnat päättävät kiinteistöveroprosenteistaan asetettujen rajojen puitteissa. Muuhun kuin vakituiseen asumiseen tarkoitetun rakennuksen kiinteistöveron on oltava minimissään 0,93 prosenttia, enintään kaksi prosenttia.