40 milj. euron jätti-investointi Inkooseen: St1 suunnittelee Joddböleen uutta polttonesteterminaalia ja satamalaituria

Energiayhtiö St1 suunnittelee yhteistyössä satamaoperaattori Inkoo Shippingin kanssa uutta polttonesteterminaalia ja siihen liittyvää satamalaituria Inkoon Joddbölen alueelle. St1:n tavoitteena on tehdä noin 40 miljoonan euron investointipäätös vuoden 2022 alkupuolella. Tällöin terminaalin toiminta voisi alkaa vuoden 2023 alussa.