Konesalista kotiin, automaatiotekniikkaa etänä

Luksian sähkö- ja automaatioalan lehtori Jarmo Kainumaa on yksin luokkahuoneessa, opiskelijat ovat etäopetuksessa kodeissaan. Maria Aittoniemi

Luksian Toivonkadun tiloissa on hiljaista. Opiskelijat ovat pääosin etäopetuksessa. Vain kolmannen vuosikurssin opiskelijoita on lupa ottaa lähiopetukseen, heitäkin vain vähän kerrallaan.