Siuntion kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille valmistui some-ohje

Kunnanhallitus hyväksyi Siuntion kunnan sosiaalisen median ohjeen. Sen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Siuntion kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti ja kunnan toimintaa tukevalla tavalla. Ohje koskee joiltain osin myös luottamushenkilöitä.