Taimisto-Tennarin kaavamuutos läpi – Taimiston liikuntapuisto on nyt lähempänä toteutumista

Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona Taimisto-Tennarin asemakaavan muutosehdotuksen. Kaavamuutoksen tavoitteena oli mahdollistaa Sporttikeskus Tennarin kehittämistarpeita ja sen pohjoispuolisen viljelyaukean muuttamista osin Taimiston liikuntapuistoksi ja osin asuinrakentamiseen.