Inkoon ja Paldiskin välinen kaasuputki sai Tukesin käyttöluvan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on antanut käyttöluvan Viron ja Suomen maakaasuverkot yhdistävälle Balticconnector-maakaasuputkistolle ja kompressoriasemalle. Balticconnector mahdollistaa Baltian ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen. Se alittaa Suomenlahden Inkoon ja Paldiskin välissä.