30 vuotta sitten: Luonnetestit apuna koulujen ryhmäjaossa

Molempien Lohjien ja Vihdin 55 opettajaa tutustuivat kuukausi sitten uuteen oppilasjaotteluun. Uuden tuntikehysjärjestelmän puitteissa oppilaat jaetaan impulsiivisiin ja harkitseviin tai kenttäsidonnaisiin ja kentästä erottuviin. [...] Kokeiluun lähti mukaan Nummelan yläaste, jonka ensi syksyn parisataa seitsemäsluokkalaista on yksilöllisesti testattu. Impulsiiviset ja harkitsevat oppilaat on jaettu pienryhmiin äidinkielen, vieraan kielen ja matematiikan tuntien ajaksi.