Sekajätteen määrä on kasvanut Rosk'n Rollin alueella niin paljon, että osassa jätepisteitä tarvitaan ylimääräisiä tyhjennysvuoroja – jätepisteiden sotkemiseen pyritään puuttumaan kameravalvonnan avulla

Ihmisten välinpitämättömyys jätteiden käsittelyssä työllistää Rosk'n Rollia tänäkin kesänä niin, että jätepisteiden siivoaminen on kokopäiväistä työtä. Useita väärinkäytöksiä on saatu selvitettyä kameravalvonnan avulla. Rosk'n Rollilla on sekä kiinteitä että liikutettavia kameroita, joiden paikkaa voidaan vaihtaa tarpeen mukaan.