Aurlahteen lisäparkkitilaa: osa hiekkakentästä muutettiin pysäköintialueeksi

Aurlahteen saatiin torstaina lisää pysäköintitilaa, kun osa hiekkakentästä muutettiin parkkialueeksi.