Kauppakamarien kysely: Länsi-Uudenmaan yrityksistä 18 prosenttia kertoi konkurssin riskin kasvaneen merkittävästi

Kauppakamarien tuoreen kyselyn mukaan suomalaisten yritysten näkemys hallituksen kyvystä hoitaa sekä koronaepidemiaa että sen aiheuttamaa talouskriisiä on laskenut selvästi toukokuusta. Kyselyn mukaan 67 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on sitä mieltä, että hallitus on hoitanut erittäin tai melko huonosti koronan aiheuttamaa talouskriisiä. Toukokuussa vastaava luku oli 55 prosenttia.