Uusi iso louhoslupa vireillä Siuntioon – Stallmossabergetin alueella suunnitellaan louhoksen laajentamista

Pikkalan Stallmossabergetin alueelle haetaan maa-aines- ja ympäristölupaa mm. kivenlouhintaa, kiviaineksen murskausta ja muualta tuotavien maa-ainesten vastaanottamista ja käsittelyä varten.