Koulutoiminnan järjestämisen periaatteet Lohjan valtuustoon

Paula Nordström (vihr.) toimi valmistelevan työryhmän puheenjohtajana. Hanna Henriksson

Valtuusto on päättänyt merkitä tiedoksi "Koulutoiminnan järjestämisen periaatteet/kriteerit" -selvityksen, ja että asiakirjaa voidaan käyttää päätöksenteon tukena ja pohjana valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa.