Liki 650 lohjalaista 9.-luokkalaista aloittaa syksyllä maksuttomat opinnot

Anttilan koulun 9.-luokkalaiset Saana Jääskeläinen (vas.) aikoo hakeutua Helsinkiin Kallion lukioon, Eetu Rantala ja Oskari Skog Lohjan Yhteislyseon lukioon. Pääsääntöisesti vuonna 2005 syntyneet nuoret ovat lakiuudistuksen myötä ensimmäinen ikäluokka, jolle 2. asteen koulutus on maksuton. Kai Jauhiainen

Kunnilla ja opetuksenjärjestäjillä on edessään tiukka kevät, sillä uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan elokuussa. Tämä tietää muun muassa uudenlaisia taloudellisia velvoitteita. Kunnissa on myös suunniteltava, kuinka pidetään huoli, ettei yksikään alle 18-vuotias nuori jää ilman 2. asteen koulutus- tai muuta vastaavaa paikkaa.