WasaGroupin liikekeskushanke Lohjan torin reunalla heti jäihin – kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta lautakunnan päätökseen

Lohjan kaupunginhallitus on päättänyt äänestyksen jälkeen käyttää otto-oikeuttaan vetovoimalautakunnan 13. tammikuuta tekemään suunnitteluvarauspäätökseen.