Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Ely-keskukset: Tunnin junan ympäristövaikutusten arvioinnissa olennaisia puutteita – täydennettävä tietoja merkittävän haitallisista luontovaikutuksista

Helsinki–Turku nopean junayhteyden eli niin sanotun Tunnin juna -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta on täydennettävä etenkin hankkeen luontovaikutusten arvioinnin ja Natura-arviointien osalta. Muut täydennystarpeet liittyvät muun muassa meluvaikutuksiin, luonnontilaisiin pienvesiin kohdistuviin vaikutuksiin ja kaksoisraiteen puolisuustarkasteluun Varsinais-Suomessa. Asiasta kertoivat Ely-keskukset torstaina.

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat tarkastaneet Väyläviraston Helsinki–Turku nopean junayhteyden -hanketta koskevan ympäristövaikutusten YVA-selostuksen ja todenneet sen puutteelliseksi. Ely-keskusten mukaan YVA-selostusta on täydennettävä ennen kuin Uudenmaan ELY-keskus voi antaa siitä perustellun päätelmän. Täydennyspyyntö tehdään tilanteissa, joissa arviointiselostus on puutteellinen niin olennaisella tavalla, ettei viranomaisen ole mahdollista tehdä sen pohjalta perusteltua päätelmää.

Täydennyspyynnön kriittisin osa-alue liittyy Ely-keskusten mukaan hankkeen luontovaikutuksiin, jotka ovat merkittävän haitallisia sekä alue- että lajisuojelun näkökulmasta. Uudellamaalla merkittäviä ovat esimerkiksi hankkeen vaikutukset liito-oraviin ja Nuuksion Natura 2000 -alueeseen ja Varsinais-Suomessa Kiskonjoen latvavedet -Natura 2000-alueeseen.

Ely-keskukset muistuttavat, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on myös vähentää hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ely-keskusten mukaan hankkeen meluvaikutukset tulee arvioida lähtökohtaisesti ilman meluntorjuntaa, kuten muutkin vaikutukset, ja kuvata meluntorjunnan vaikutukset erikseen. Pintavesivaikutusten osalta on keskeistä esittää arvio hankealueen pienvesien luonnontilaisuudesta. Myös radan läheisyydessä olevaan kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten ja ilmastovaikutusten arviointiin sekä kaksoisraiteen puolisuustarkasteluun liittyy täydennystarpeita.

Ely-keskusten mukaan YVA-selostuksen täydentäminen on Väyläviraston etu, sillä hankkeen laajuuden vuoksi merkittävät vaikutukset on erittäin tärkeä arvioida kokonaisuutena YVA-vaiheessa. Täydentäminen palvelee myös laajasti ihmisten tiedonsaantia ja mahdollisuutta ymmärtää hankkeen vaikutuksia. YVA-selostuksen riittävyydellä ja laadulla on yhteyksiä hankkeen toteutuskelpoisuuteen ja jopa EU-tuen saantimahdollisuuksiin.