"Jokaisella sotilaalla on oikeus tulla haudatuksi", Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Suominen sanoo – myös kaatuneita suomalaisia löytyy yhä

Vuonna 1992 Suomen ja Venäjän välille solmittiin valtiosopimus toisen maailmansodan seurauksena menehtyneiden sotilaiden muiston vaalimisesta. Suomeen perustettiin opetusministeriön alainen toimikunta, joka alkoi organisoida sotavainajien etsintää Venäjältä. Tätä työtä jatkaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys.