Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Länsi-Uusimaan vaalikone on nyt auki - löydä oma ehdokkaasi!

Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana

Lapsensa menettäneiden aseman heikkeneminen herättää erityistä kritiikkiä lausunnolla olleessa perhevapaauudistuksessa.

Useimmat lausunnonantajat pitävät uudistuksen kokonaisuutta askeleena oikeaan suuntaan, mutta sen vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon jäävät epäselviksi. Hallituksen esitysluonnos perhevapaauudistuksesta julkaistiin helmikuussa, ja lausuntoaika päättyi pääsiäisenä.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää kohtuuttomana, että lapsikuolemaperheiden asemaa huononnettaisiin nykyisestä.

– Lainsäädäntöä ei missään nimessä saa heikentää nykyisestä, vaan pikemminkin tulisi harkita erillistä lainsäädäntöä, joka turvaisi kaikille lapsikuolemaperheille jonkinlaisen suruaikaan perustuvan vapaajärjestelmän, Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo.

Jos lapsi syntyy kuolleena, nykyisessä laissa synnyttävällä vanhemmalla on oikeus äitiysrahaan äitiysrahakauden loppuun asti eli 105 päivän ajalta. Uudistuksessa korvattavat päivät ollaan vähentämässä 84 päivään.

Esitysluonnoksessa kuolleena syntyvän lapsen toisen vanhemman oikeus vanhempainrahaan heikkenisi 18 päivästä 12 päivään.

Jos lapsi kuolee silloin, kun vanhempi on vanhempainvapaalla, vanhempainrahaa maksetaan nykylain mukaan 12 arkipäivää kuolinpäivästä. Tähän ei ole tulossa parannusta.

– Kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, lapsen kuollessa vanhempainvapaan aikana on kohtuullista varata vanhemmille aikaa käytännön järjestelyihin ja esimerkiksi vapaista sopimiseen työnantajan kanssa. (Lapsikuolemaperheet) Käpy ry katsoo, että nykyisen esityksen mukainen 12 päivää on aivan liian lyhyt aika tähän, yhdistys sanoo lausunnossaan.

Käpy esittää 105 arkipäivän erityisvanhempainrahakautta myönnettäväksi kaikille alaikäisen lapsensa kuoleman kokeneille vanhemmille.

– Tämä muutos selkeyttäisi kaikkien lapsikuolemaperheiden tilannetta ja merkittävällä tavalla tukisi heidän hyvinvointiaan.

Lastensuojelun keskusliiton mukaan heikennyksen talousvaikutus on äärimmäisen marginaalinen ja perusteita heikennykselle on vaikea löytää.

"Perhevapaiden käyttämiseen vaikuttaa myös yhteiskunnan ilmapiiri"

Hallituksen esityksen mukaan vanhempainrahaa voisi saada yhteensä 320 päivärahapäivää lasta kohden. Vanhempi voisi luovuttaa omasta 160 vanhempainrahapäivistä toiselle vanhemmalle 0–63 päivää. Vanhemman itsensä käytettäväksi jäisi aina 97 päivää.

Tämä tarkoittaa sitä, että isät voisivat käyttää nykytilanteeseen verrattuna enemmän päivärahapäiviä.

Korkeakoulutettujen Akava katsoo, ettei esitys ohjaa kiintiöillä tarpeeksi toista vanhempaa jäämään kotiin, sillä lakiesityksen mukaan päätös perhevapaiden käytöstä jää suurelta osin edelleen perheille.

Akavan mukaan on vaikeaa arvioida, kuinka isien pitämien perhevapaiden määrä kehittyy lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä millaisia valintoja perheet tekevät.

– Perhevapaiden käyttämiseen ja hoitovastuiden jakautumiseen vaikuttaa myös merkittävällä tavalla niin työnantajaorganisaatiossa kuin yleisestikin yhteiskunnassa vallalla oleva ilmapiiri, eli miten perhevapaiden käyttämiseen suhtaudutaan ja miten niiden käyttäminen vaikuttaa esimerkiksi rekrytointeihin ja uralla etenemiseen, Akava katsoo lausunnossaan.

Kuntaliitto huomauttaa hallituksen esityksen lähtevän siitä oletuksesta, että isät eivät käyttäisi laajasti heille kiintiöityjä vapaita.

– Jos isät lisäävät heille kiintiöidyn vapaan käyttöä, uudistuksen kustannukset ylittyvät merkittävästi ja hallitsemattomastikin suuremmiksi kuin mitä esityksessä on arvioitu, Kuntaliitto katsoo.

Kuntaliitto lisää, että uudistuksen tavoitteena kuitenkin on, että isät käyttäisivät heille kiintiöidyt vapaat. Kuntaliitto vaatii, että vaihtoehto huomioidaan myös uudistuksen kustannusarviossa.

Adoptioperheille halutaan raskausrahan sijaan odotusrahaa

Lakiesityksessä raskausrahaa ei myönnettäisi sellaisenaan adoptioperheille. Adoptioperheet ry:n mielestä tämä on perusteltua, mutta yhdistyksen mukaan myös adoptioperheiden loppuodotukseen sisältyy epäkohtia, jotka tulisi huomioida vanhempainvapaajärjestelmässä.

– Raskausrahaa vastaava odotusraha tulee ulottaa koskemaan myös adoptiovanhempia, yhdistys vaatii.

Yhdistyksen mielestä adoptiovanhemmille pitäisi myöntää oikeus raskausrahaa vastaavaan 40 päivän odotusrahaan, joka voitaisiin jakaa tasan vanhempien kesken.

Hallituksen luonnoksessa ehdotetaan, että raskausrahan voisi aloittaa 14–30 päivärahapäivää ennen laskettua synnytysaikaa.