Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tytti Yli-Viikarin mukaan VTV halusi hänestä eroon julkisuuden paineessa – potkujen käsittely alkoi tänään hallinto-oikeudessa

Valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV) irtisanottu Tytti Yli-Viikari sanoo, että hänen potkunsa olivat perusteettomat ja että julkisuuden paine vaikutti VTV:n ratkaisuun.

– Koen, että tässä vyyhdissä on monta eri toimijaa, joilla on varmasti ollut painetta siihen, että hyvin paljon julkisuutta vetävä hahmo saadaan pois virastosta. Itse en identifioidu siihen hahmoon, Yli-Viikari sanoi maanantaina Helsingin hallinto-oikeudessa, missä hänen irtisanomistaan VTV:n ylijohtajan paikalta käsiteltiin.

VTV irtisanoi Yli-Viikarin maaliskuussa. Hän valitti viraston päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Yli-Viikarin valituksessa katsotaan, ettei VTV ole tuonut esille, että hän olisi ylijohtajana rikkonut tai laiminlyönyt virkavelvollisuuksia tai toiminut tehtävässä muutoin säännösten ja määräysten vastaisesti. Hallinto-oikeudessa Yli-Viikari sanoi, ettei ymmärrä, miten tähän pisteeseen on tultu.

– Pystyisin ja haluaisin tehdä ylijohtajan tehtäviä ja sitä kautta edelleen toimia hyvässä yhteistyössä viraston nykyisenkin johdon kanssa. Mitään keskusteluahan tästä ei ole käyty, vain pelkkä kirjallinen irtisanomismenettely, joka tekee vaikeaksi minulle nähdä, mitä tässä on taustalla vaikuttimina ja perusteluina.

Hallinto-oikeudessa kuultiin VTV:n nykyistä pääjohtajaa Sami Yläoutista, joka kiisti, että ulkopuoliset tekijät olisivat vaikuttaneet irtisanomispäätökseen. Samalla hän myönsi, että viraston maine ja yleinen luottamus sen toimintaan "romahtivat" Yli-Viikarin tapauksen seurauksena.

– Ei tässä voi sivuuttaa sitä, että mikä on VTV:n rooli tässä yhteiskunnassa. VTV tarkastaa sitä, että julkisten varojen käyttö on lainmukaista. Jos viraston johdossa on henkilöitä, joiden toiminnassa ei ole noudatettu viraston ohjeita tai määräyksiä, tai käyttäytyminen ei ole ollut aseman ja tehtävien edellyttämää, on selvää, että se vaikuttaa hyvin kielteisellä tavalla viraston maineeseen ja näin valitettavasti on tämän tapauksen johdosta käynyt, Yläoutinen sanoi.

Käräjäoikeus ei määrännyt viraltapantavaksi

Irtisanomisen taustalla on Helsingin käräjäoikeuden tammikuinen tuomio, jossa Yli-Viikarin katsottiin syyllistyneen VTV:ssä virka-aseman väärinkäyttämiseen, virkavelvollisuuden rikkomiseen sekä kavallukseen.

Tuomio virka-aseman väärinkäyttämisestä tuli sopimuksesta, jolla VTV:n työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä. Virkavelvollisuuden rikkominen ja kavallus liittyvät Yli-Viikarin virkamatkoilta saamien lentopisteiden käyttöön. Syyttäjä vaati Yli-Viikarille ehdollista vankeutta ja viraltapanoa, mutta käräjäoikeus tuomitsi tälle vain sakkoja.

Käräjätuomiosta on valitettu hoviin, joten se ei ole lainvoimainen.

Yli-Viikari katsoo, että käräjätuomio nimenomaisesti osoittaa, etteivät hänen syykseen luetut teot osoita häntä ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä tai toimimaan virkamiehenä.

– Ilmeistä on, että viraston johto ei yksinkertaisesti halua Yli-Viikarin palaavan hoitamaan mitään tehtävää virastossa – – On ymmärrettävää mutta lainvastaista, että viraston nykyinen johto ei ole julkisuuspaineessa pystynyt käsittelemään asiaa lainmukaisesti, sanoi Yli-Viikarin asiamiehenä hallinto-oikeudessa toimiva Mikko Koiranen.

Koiranen tuomittiin Yli-Viikarin kanssa käräjäoikeudessa sopimusasiasta. Koiranen toimi sopimuksen tekoaikaan VTV:n hallintojohtajana.

VTV: Yli-Viikari rikkoi itse antamiaan ohjeita

Vaikka käräjätuomio ei ole lainvoimainen, VTV:n mukaan on kiistatonta, että Yli-Viikari käytti lentopisteitä vastoin sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, joista osa oli jopa hänen itse antamiaan. Irtisanomispäätöksessä kirjoitetaan, että teon moitittavuutta lisää se, että teko kohdistui työnantajan omaisuuteen ja osoitti epärehellisyyttä työnantajaa kohtaan.

– Moitittavuutta lisää myös Yli-Viikarin salaileva suhtautuminen lentopisteiden käytön selvittämiseen ja asiasta antamansa, myöhemmin paikkansa pitämättömiksi osoittautuneet tiedot – – Tarkastusvirasto pitää erityisen moitittavana, että Yli-Viikari on toiminut tahallisesti vastoin määräyksiä asiassa, josta hänen itsensä johtama virasto on antanut valvontasuosituksia muulle valtionhallinnolle.

VTV:n mukaan kyseessä ei myöskään ollut yksittäinen, satunnainen tai huolimattomuudesta johtunut teko, vaan Yli-Viikari toimi toistuvasti ja tietoisesti viraston ohjeiden vastaisesti.

Yli-Viikari myönsi hallinto-oikeudessa, että olisi voinut toimia lentopisteiden suhteen huolellisemmin. Hän vetosi siihen, että ohjeistus lentopisteiden käytöstä valtionhallinnossa oli epäselvä eikä seurantajärjestelmää ollut.

– Pisteiden erottelu sen mukaan, olivatko ne tulleet virka- vai henkilökohtaiselta matkalta, oli mahdotonta – – En pitänyt mitään kirjaa tai seurantaa siitä, minkä verran pisteitä käytin mihinkin matkoihin. Tältä osin voin todeta vain, että tämä huolimattomuus on koitunut minulle hyvin kalliiksi siinä muodossa, että tänäänkin näistä pisteistä puhumme, Yli-Viikari sanoi.

Yli-Viikari: Virkamiehen kanssa tehty sopimus oli paras vaihtoehto

Sopimusasiasta Yli-Viikari sanoi, että kyseinen virkamies ei ollut suoriutunut töistään pitkään aikaan ja että paras vaihtoehto oli tehdä tämän kanssa sopimus, jossa tämä suostui jäämään eläkkeelle heti eläkeikään tultuaan. Yli-Viikarin mukaan sopimuksesta myös vallitsi virastossa yhteisymmärrys eikä kukaan nostanut esille mahdollisuutta, että se voisi olla laiton.

VTV:n mukaan Yli-Viikari esitti julkisuudessa sopimusasiasta puhuttaessa väitteitä ja näkemyksiä siitä, että työnteko ei kuluisi virkamiehen velvollisuuksiin ja vahingoitti näin viraston mainetta ja kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan. Yli-Viikari vaati oikeudessa virastoa yksilöimään, mistä lausunnoista se puhuu.

VTV ei kerro irtisanomispäätöksessään, missä yhteyksissä tai milloin Yli-Viikari on sen mukaan esittänyt kyseisiä väitteitä tai näkemyksiä.

– En tunnista tuollaisia sanoja suuhuni, mutta vaikea ottaa kantaa, kun en tarkalleen tiedä, mistä kyse, Yli-Viikari sanoi oikeudessa.

VTV on vedonnut myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitykseen viraston taloudenhoidosta. Valiokunta katsoi, että Yli-Viikarin toiminta oli merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta VTV:n oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen sekä vahingoittanut viraston julkikuvaa.

VTV:n mukaan arvioitaessa Yli-Viikarin menettelyä kokonaisuudessaan hänen irtisanomiseensa oli eduskunnan virkamieslaissa tarkoitettu erityisen painava syy.

VTV: Vierittänyt vastuuta muille virkamiehille

VTV:n mukaan Yli-Viikari on myös pyrkinyt vierittämään syytä muiden virkamiesten niskoille, kun hänen toimintaansa on kohdistunut arvostelua.

Esimerkiksi epäselvyyksien matkasuunnitelmissaan ja -laskuissaan Yli-Viikari on arvellut johtuneen niiden käsittelystä vastanneiden virkamiesten inhimillisistä virheistä. Paljon julkisuudessa olleet meikki- ja kampauspalvelut olivat Yli-Viikarin mukaan VTV:n viestinnän valitsemia ja hän maksoi niitä VTV:n luottokortilla vain silloin, kun viraston laskuttaminen muuten ei onnistunut.

– Minusta on aivan päivänselvää, että talousarviolaki ja viraston taloussääntö määrittelevät vastuut ja velvollisuudet tällaisissa asioissa. Jos puhutaan matkanhallinnasta, se on tehtävänä määritelty virkamiehille – – Ja jos viestinnän päällikkö on päättänyt, että tiettyjä palveluja hyödynnetään ja minä maksuteknisistä syistä maksan ne omalla kortilla, minun pitää voida luottaa, että maksun lainmukaisuudesta on varmistuttu, Yli-Viikari sanoi.

Hallinto-oikeudessa kuultu VTV:n hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja Tuula Sandholm sanoi, ettei Yli-Viikari voi ulkoistaa vastuutaan hankinnoistaan muille virkamiehille.

– Tilaus tai hankinta tai mikä hyvänsä, mistä koituu meno, lähtee liikkeelle siitä, että siihen menoon sitoudutaan. Ketjun alkujuurella sitoutuja on se, joka talousarviolain ja viraston taloussäännön mukaan on se taho, joka arvioi menon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden -- vaikka sihteeri tekisi ajanvarauksen tai viestintähenkilö hoitaa auton, jolla Yli-Viikari siirtyy kampaajalle, en katsoisi, että Yli-Viikari olisi siinä vapautunut hänelle asetusten mukaan kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, Sandholm sanoi.

Toista irtisanomista käsitellään marraskuussa

Yli-Viikari oli toiminut VTV:ssä ylijohtajana vuodesta 2012. Vuonna 2016 hän aloitti viraston pääjohtajana, josta virasta eduskunta irtisanoi hänet viime vuoden kesällä rikosepäilyjen takia.

Kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen Yli-Viikari aikoi palata hoitamaan ylijohtajan taustavirkaansa, josta hän oli vapautettuna pääjohtajana toimimisen ajan. VTV kuitenkin pidätti hänet ylijohtajan virasta viime vuoden lopulla, minkä jälkeen hänet irtisanottiin maaliskuussa.

Hallinto-oikeudessa on tällä viikolla kyse Yli-Viikarin potkuista ylijohtajan virasta. Hän on valittanut myös eduskunnan päätöksestä irtisanoa hänet pääjohtajan paikalta. Tätä asiaa käsitellään hallinto-oikeudessa marraskuussa.

----

Korjattu uutista klo 17.20: VTV:n nykyisen pääjohtajan sukunimi on Yläoutinen, ei Ylioutinen, kuten jutussa aiemmin sanottiin.