Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Valtiovarainministeriö julkaisi listan leikkauksista ja veronkorotuksista

Valtiovarainministeriö (VM) on julkaissut tuhdin paketin erilaisia keinoja, joilla voitaisiin vahvistaa julkista taloutta tulevina vuosina. Ministeriön ehdotuksissa on niin menoleikkauksia ja rakenneuudistuksia kuin veronkiristyksiäkin.

VM painottaa, että kokonaisuutta ei ole tarkoitettu sellaisenaan toteutettavaksi, vaan tukemaan julkista keskustelua ja poliittista päätöksentekoa.

Valtiovarainministeriö ehdottaa muun muassa työeläkeindeksiin, kansaneläkeindeksiin ja kuluttajahintoihin sidottujen etuuksien indeksikorotusten pienentämistä prosenttiyksiköllä vuodessa neljän vuoden ajaksi. Tämä ei koskisi toimeentulotukea.

Lisäksi VM muun muassa leikkaisi kotihoidontukea ja korottaisi varhaiskasvatuksen enimmäismaksuja, alentaisi tulorajoja ja lieventäisi sisaralennuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamia valtionavustuksia VM alentaisi asteittain noin 200–400 miljoonalla eurolla.

Lisäksi VM ehdottaa muun muassa työttömyysturvan lapsikorotusten poistamista ja luopumista kokonaan tai osittain muista kuin ansiotuloihin perustuvista työeläkekarttumista. Jo aikaisemmin ministeriö on ehdottanut erilaisia muutoksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja sen kestoon.

Säästöjä VM etsisi myös siitä, että jokainen suorittaisi vain yhden korkeakoulututkinnon. Se haluaisi myös korkeakouluihin lukukausimaksut. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa alennettaisiin tai se poistettaisiin.

Ministeriö leikkaisi myös kehitysyhteistyömäärärahoista noin 200–300 miljoonaa euroa laskemalla Suomen bruttokansantulo-osuutta asteittain kohti OECD-maiden keskiarvoa.

Verotuottoja voitaisiin valtiovarainministeriön mukaan kasvattaa korottamalla alennettuja arvonlisäverokantoja, uudistamalla osinkoverotusta ja korottamalla maapohjan kiinteistöverotusta.

Lisäksi VM ehdottaa muun muassa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuuden poistamista tai sen rajaamista. Ansiotuloverotuksen kiristämistä VM ei suosittele.

Kartoituksessa ei oteta kantaa siihen, miten paljon verotusta tulisi kiristää.

Ministeriön mukaan Suomen julkisen talouden rakenteet on luotu nykyistä suotuisamman väestö- ja talouskehityksen aikana eikä rahoituspohja riitä enää ylläpitämään kaikkia julkisen puolen tehtäviä.

Valtiovarainministeriö esitti joulukuussa virkamiespuheenvuorossaan, että julkista taloutta tulisi vahvistaa eri keinoin vähintään 9 miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana.

Konkreettisesti tämä tarkoittaisi VM:n mukaan sitä, että tarvittavien menoja vähentävien ja tuloja lisäävien toimien mittaluokka olisi pysyvästi yli 1 600 euroa vuodessa jokaista suomalaista kohti.

Ennakoitua nopeampikaan talouskasvu ei pysty ongelmaa korjaamaan, VM katsoo.

– Sen sijaan meno- ja tulorakennetta on korjattava merkittävästi, jotta julkinen talous saataisiin vakaalle uralle.

Meno- ja rakennekartoituksessa kerrotaan, mihin julkisia varoja nyt käytetään ja millä keinoilla julkista taloutta voidaan vahvistaa. Verokartoitus puolestaan tarjoaa tietoa verojärjestelmästä ja esimerkiksi eri veroista ja niiden tuotoista ja ominaisuuksista.

Kartoitukset ovat jatkoa ministeriön joulukuussa julkaisemalle virkamiespuheenvuorolle.

Kartoituksia esittelevät tiedotustilaisuudessa budjettipäällikkö Mika Niemelä sekä ylijohtaja Terhi Järvikare.